Formandens nyhedsbrev 12. juni 2020

Formand Lars Pedersen
Vi er langsomt ved at kunne skimte normaliteten i skoleverdenen. På godt og ondt. Som vanligt er skolerne gået totalt i planlægningsmode og man snakker fagfordeling og næste skoleår i et væk.Flere steder har man undret sig over hvor lidt Coronasituationenhar påvirketplanlægningen i almindelighed og fagfordelingeni særdeleshed.Lidt formeget businessas usualSnart vil man ude på skolerne have de første opgaveoversigter klar. Der skal som bekendt tid på alle opgaver og det er udgangspunktet for den meget vigtige dialog mellem skoleleder og lærer om overblikket og et fællesansvar for prioriteringen af opgaverne, derskal afklares inden næste skoleår går i gang. Årsopgørelsen af årets arbejdstid er også på trapperne og her er det vigtigt at man kontrollerer om der er overensstemmelse mellem den registrering af undervisningstid man selv har foretaget under corona og årsopgørelsen. Hvis man konstaterer uoverensstemmelse kan man i første omgangkontakte sin lederog eventuelt tillidsrepræsentanten eller kredskontoret.Hvor manunder Corona-krisen mange steder harkunnet konstatere færre konflikter til gavn for arbejdsmiljøet, så ser detdesværre ud til at man flere stedervender tilbage til et belastet arbejdsmiljø. En af konsekvenserneer at det såkaldte rummelige arbejdsmarkedblivermindre rummeligt. Konsekvensen af et dårligt arbejdsmiljø er højere sygefraværog det betyder så desværre flere fyresedler. Det er en ond cirkel som vi meget gerne skulle have brudt.I onsdags havde vi vores sidste tillidsrepræsentantmøde i dette skoleår. 5 tillids-repræsentantervalgte efter lang og tro tjeneste at give stafetten videre. Stor tak til de fratrådte og velkommen til de nye.Evalueringen af Corona-situationenviste endnu engang med al tydelighed hvor stor forskel der er på skolerne i kommunen, men også hvor stor forskel der er på lærerne. En overordnet konklusion er at alle lærere har arbejdet benhårdt med en opgave som undervisningsministeren kaldte umulig, og vi er i vid udstrækning lykkedes med den. Derudover er erfaringsindsamlingen en meget kompleks opgave som vislet ikke er færdige med endnu.Glædelig genforeningsdag på mandagLars PedersenKredsformand

Emner

Målgruppe