Formandens nyhedsbrev 10. januar 2020

Formand Lars Pedersen

Først og fremmest ønskes et godt nytår til alle læsere af lærerkredsens nyhedsbrev. Vi har masser af udfordringer foran os, men nogen af dem peger også i en rigtig retning, så kredsstyrelsen kridter endnu en gang skoene og tage fat på et nyt år med optimisme og håb. I næste uge mødes tillidsrepræsentanterne med kredsstyrelsen til et heldagskursus hvor vi skal drøfte kommisionsrapporten og de kommende periodeforhandlinger. Det betyder at kredskontoret er lukket men henvendelser på mail besvares så hurtigt som muligt. 20 marts er der generalforsamling hvor hele kredsstyrelsen er på valg. Foreløbig ser det
ud til at alle genopstiller. Vi vil derfor udarbejde et lille valgoplæg der senere vil blive lagt på hjemmesiden. Skulle der være andre medlemmer der overvejer at stille op, kan man med fordel sende en kort beskrivelse af hvem man er og hvorfor man ønsker at stille op, samt et vellignende billede. Send det til 093@dlf.org., så vil det også blive lagt op på
hjemmesiden.
Efter generalforsamlingen er der jubilæumsfest på Harmonien. Indbydelserne er sendt ud så man kan fint begynde at tilmelde sig. Lad mig benytte lejligheden til at sige, at når der er opgivet en pris for ikke-medlemmer, så skyldes det at medlemmers eventuelle partnere
er inviteret og de er ikke nødvendigvis medlemmer, men er altså meget velkomne alligevel. Når vi bruger ordet partner er det fordi ”ægtefælle” er en smule bedaget. Men tanken er den samme.
På torsdag i næste uge er kredsformanden til delegeretmøde i Lærernes A-kasse. Som forberedelse til det har kredsstyrelsen drøftet, om det var på tide at lærerkredsens ledige medlemmer bliver taget op som indsatsområde. Mere herom senere.
God weekend
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe