Formandens nyhedsbrev 21. august 2020

Formand Lars Pedersen

Debatten om arbejdstidsaftalen kører på fuld tryk. I fagbladet, på de sociale medier og ved klubmøder rundt omkring. I næste uge skal kredsstyrelsesmedlemmerne rundt på skolerne for at debattere og orientere. Jeg skal på det kraftigste opfordre vores medlemmer til at møde op og tage diskussionen. Det er vigtigt. Som en del af arbejdet med vores lokalaftale har vi aftalt en række dialogmøder ude på skolerne hvor forhandlingsudvalget kan få en drøftelse med skoleleder og TR om hvordan arbejdet med implementeringen af en opgaveoversigt med tid på alle opgaver og ikke mindst dialogen desangående mellem lærer og skoleleder er gået. Det er derfor vigtigt at lærerne i den kommende tid henvender sig til deres TR hvis de har spørgsmål eller kommentarer til opgaveoversigten. Kredskontoret har fået de fleste opgaveoversigter udleveret, (resten er på trapperne) så man kan også henvende sig til os med spørgsmål. Som nævnt ovenfor er vi en del ude af huset i næste uge, så man kan med fordel henvende sig på e-mail eller ved at efterlade en besked på telefonsvareren. Og så er generalforsamlingen også ved at være oppe over. Tirsdag den 1. september mødes vi på Bregnbjergskolen, Unionvej 4 kl. 17.30. Af hensyn til både forplejning og Covid-19 forholdsregler beder vi om tilmelding til generalforsamlingen. På skolerne gennem tillidsrepræsentanten og ellers ved en henvendelse til kredsen. God weekend Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe