Pressemeddelse fra Haderslev Lærerkreds

Pressemeddelelse fra Haderslev Lærerkreds

På byrådsmødet d. 1. marts 2016 blev følgende godkendt af et enigt byråd:

Økonomiudvalget opfordres til at genoptage drøftelserne med Danmarks Lærerforening med henblik på administrationsgrundlaget for skolerne i Haderslev Kommune". Et samlet byråd stemte for Socialdemokraternes ændringsforslag.

D. 6. april afholdtes møde mellem Haderslev Lærerkreds og dele af økonomiudvalget samt kommunaldirektøren og direktøren for Børn og Familie.(Hans Peter Geil(V), Signe Knappe(V), Henrik Rønnow(A), Willy Feddersen (kommunaldirektør) og Charlotte Veilskou Friis(Direktør for Børn og Familie))

Mødets konklusion var, at Haderslev Lærerkreds skulle fremsende ændringsforslag til det gældende administrationsgrundlag. Det gjorde Haderslev Lærerkreds d. 26. april 2016. Ændringsforslagene er drøftet med bl.a. tillidsrepræsentanterne for lærerne.

Ændringsforslagene er resurseneutrale, altså kun et forsøg på at lave nogle rammer inden for den givne økonomi.

D. 27. april fik vi svar fra direktøren i Børn og Familie at andre faglige organisationer også kunne stille forslag til ændringer og deadline var d. 1. juni 2016.

Samme dato 27.4. sender vi en mail til mødedeltagerne fra d. 6. april, hvor vi opfordrer til, at det skal forhandles meget hurtigt, da al planlægning af næste skoleår er overstået d. 1. juni. Dvs. evt. ændringer ikke ville kunne træde i kraft før skoleåret 2017/2018.

Den eneste der svarer, er Henrik Rønnow(A), der beklager, at det ikke kan gå hurtigere, men det vil han arbejde for kan ske. Han har bl. a. bedt borgmesteren om en tidsplan.

Haderslev Lærerkreds har intet hørt siden. Det er uacceptabelt, at man ikke ulejliger sig med at svare på en opfordring.

Lærerne i Haderslev Lærerkreds (98% af folkeskolelærerne i Had. Komm. er medlem af Haderslev Lærerkreds) fik på generalforsamlingen d. 4. marts at vide, at der nu endelig kom gang i nogle forhandlinger med Haderslev Kommune. Lærerne var rigtig glade for den besked og så frem til, at der kunne skabes lidt bedre rammer for undervisningen i

Haderslev. Haderslev Lærerkreds informerer sine medlemmer løbende og derfor er lærerne også informeret om, hvornår der har været afholdt møde osv.

Derfor er skuffelsen endnu større, når vi nu kan fortælle, at der sandsynligvis ingen ændringer kommer for det næste skoleår, fordi det hele forhales tidsmæssigt.

Vi må som udgangspunkt forvente, at forvaltningen kender til skoleårets planlægning og derfor bør vide, at 1. juni er lærernes arbejdstid for næste skoleår fordelt, klassernes lærere er på plads og de overordnede rammer for arbejdet er lagt fast.

Vores konklusion må så være, at det er politikerne fra det borgerlige flertal, der ikke ønsker, at der skal ændres i administrationsgrundlaget, trods det, at byrådet d. 1. marts har bedt dem om at genoptage drøftelserne med Haderslev Lærerkreds.

Samtidig undrer det Haderslev Lærerkreds voldsomt, at BUPL og FOA skal inddrages i et administrationsgrundlag om lærernes arbejdsvilkår. Haderslev Lærerkreds har et glimrende samarbejde med de andre faglige organisationer, men vi ønsker ikke at blande os i hinandens overenskomster.

Haderslev Lærerkreds må konstatere, at arbejdsvilkårene for en stor medarbejdergruppe i Haderslev Kommune forbliver uændrede og lærerflugten fra folkeskolen i Haderslev Kommune kan fortsætte med uformindsket kraft. En nylig undersøgelse fra DLF(marts 2016) blandt medlemmerne viser, at i Haderslev Kommune svarer 43,5 % af lærerne, at de har overvejet at søge job i en anden kommune.

Haderslev Kommune er nu en af de ganske få kommuner i landet, der åbenbart ikke ønsker at lave aftaler eller administrationsgrundlag med den lokale lærerkreds.

På vegne af Haderslev Lærerkreds

Bent Øxenberg Hansen

Kredsformand

For evt. yderligere kommentarer kan formanden kontaktes på 21 69 77 91

Emner

Målgruppe