Nyhedsoversigt

 • 15. december 2017

  Formandens nyhedsbrev 15. december 2017 (1)

  Dette er sidste nyhedsbrev i 2017, så derfor ønskes alle læsere af nyhedsbrevet fra Haderslev Lærerkreds en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Juleferien er ikke ferie, men afspadsering, så derfor er der ingen problemer for de kolleger, der ikke har optjent ferie. Alle får deres løn i juleperioden. Næste ferie er uge 7 i 2018.

 • 13. december 2017

  Formandens nyhedsbrev 7. december 2017

  Haderslev Lærerkreds afholdt i går aftes julebanko med deltagelse af over 100 personer, heraf 50 børn. Vi havde, trods vejret, en hyggelig aften, hvor mange gik hjem med julevinen eller et gavekort. Skolerne i Haderslev Kommune er med i AP-Møller-projektet, Læringsledelse, og tilbagemeldingerne er meget diffuse. På kredskontoret hører vi, fra lærerne, meget utilfredshed med projektet, men på kommunale møder hører vi, at lærerne er glade ved projektet. For at forsøge at kaste lys over det, har vi i dag udsendt et ultrakort spørgeskema ( 4 spørgsmål – det tager max. 2 min. at udfylde) vedrørende projektet. Svarfristen er kort, så senest på torsdag d. 14.12. vil vi meget gerne have besvarelserne. Besvarelserne er anonyme.

 • 01. december 2017

  Formandens nyhedsbrev 1. december 2017

  Det sørme, det sandt, december………. På torsdag d. 7. december kl. 18.30 afholdes det årlige traditionsrige lottospil for medlemmer og familie. Over 100 har tilmeldt sig og der er venteliste. Så hvis nogen af de tilmeldte alligevel ikke kommer på torsdag, vil vi gerne have besked på 093@dlf.org så vi kan få plads til dem på ventelisten.

 • 27. november 2017

  Formandens nyhedsbrev 24. november 2017 (1)

  Kommunalvalget er afsluttet og det gav nogle ændringer i byrådssammensætningen. Det betyder sandsynligvis også, at sammensætningen af det udvalg, Børn og Familie, som beskæftiger sig med skolen, også får en anden sammensætning. Haderslev Lærerkreds ønsker alle byrådsmedlemmer tillykke med valget og vi vil, som altid gå konstruktivt ind i samarbejdet. Vi håber, at udvalget vil gå lige så konstruktivt ind i samarbejdet med os. Der er et udviklingspotentiale. Mange har sendt lønsedler ind til tjek. Hvis I ikke hører noget fra os, så er det fordi, at lønsedlen er korrekt. Hvis der er fejl eller uoverensstemmelser, så kontakter vi jer naturligvis.

 • 17. november 2017

  Formandens nyhedsbrev 17. november 2017

  Haderslev Lærerkreds afholdt i går eftermiddags et velbesøgt valgmøde. Et sted mellem 80 og 100 deltog, flest lærere naturligvis, og der udspandt sig en rigtig god debat mellem panelet og tilhørerne. Temaerne var bl.a. den manglende økonomi, elevvold, modtageklasser, privatskolernes andel og ikke mindst debat om, hvem der styrer i kommunen. Er det embedsmændene eller politikerne? Jeg håber naturligvis, at man fik et indtryk af, hvem man skulle stemme på eller måske også, hvem man ikke skal stemme på. Uanset, hvad man stemmer, vil jeg gerne opfordre til at man bruger sin stemme på tirsdag.

 • 10. november 2017

  Formandens nyhedsbrev 10. november 2017

  Nogle gange går det hurtigt. I sidste uges nyhedsbrev omtalte jeg den manglende praktikaftale vedr. honorering. Den er i løbet af ugen blevet aftalt og kan ses på hjemmesiden http://kreds93.dk Forskellen fra den gamle er, at det nu er beskrevet, hvor mange vejledningstimer man skal afholde. Der er 5 vejledningstimer pr. studerende i hele praktikperioden. Eksempelvis vil et praktikhold på 3 studerende udløse 15 vejledningstimer i hele 6 ugers perioden, der skal fordeles forholdsmæssigt mellem praktiklærerne afhængig af antal undervisningslektioner, hvor de studerende deltager.

 • 03. november 2017

  Formandens nyhedsbrev 3. november 2017

  Det er tid for lærerstuderende i praktik og det involverer en del lærere. Haderslev Lærerkreds har opsagt honoreringsaftalen, fordi tilbagemeldingerne gik på, at der var rigtig meget arbejde til få penge. Det var planen, at en ny lokalaftale om praktikken skulle have været på plads inden praktikstart. Det er desværre ikke sket, så derfor er det den centrale aftale, der er gældende og den indebærer et vederlag på 38,01 kr. pr. 45 min. lektion pr. studerende samt 363,05 for en vejledningstime. Jeg håber stadigvæk, at vi får lavet en lokal praktikaftale, hvor resurser og opgave passer sammen, men p.t. er det den centrale aftale, der er gældende.

 • 30. oktober 2017

  Formandens nyhedsbrev 27. okotober 2017

  På grund af kredsformandsmøde hele fredagen i København, så udkommer ugens nyhedsbrev torsdag. Samtidig er kredsstyrelsen ramt af lidt sygdom, så derfor kan man ikke helt regne med åbningstiderne på kontoret. Aftal tid på forhånd, hvis du vil være sikker på at træffe nogen eller send mail på 093@dlf.org I sidste uge skrev jeg, at der var afsat 1½ mio. kr. ekstra til folkeskolen i budget 2018. Det kunne jeg læse i budgetmaterialet. Jeg har så af udvalgsformanden fået at vide, at der også er afsat 1 mio. kr. til Børn og Familie, og at de også er tiltænkt folkeskolen. Det var der dog ikke taget en beslutning om endnu. Men uanset de ekstra penge(1½ eller 2½ mio.), så er der stadig et hul op til de statslige midler til folkeskolen, som forsvinder i 2018 og udgør 21 mio. kr.

 • 13. oktober 2017

  Formandens nyhedsbrev 13. oktober 2017

  Den ordinære kongres i Danmarks Lærerforening har været afholdt tirsdag til torsdag i denne uge. Der har været drøftet et nyt folkeskoleideal, lærernes arbejdsliv og demokratiets trange kår i nutidens samfund. Undervisningsministeren holdt ligeledes en tale og i de 27 kongresser, jeg har deltaget i, har en undervisningsminister aldrig fået så meget bifald, som Merete Risager. Det sværeste for hende bliver, at overbevise de andre i folketinget om, at hendes visioner er meget fornuftige.

 • 06. oktober 2017

  Formandens nyhedsbrev 6. oktober 2017

  I næste uge er der ordinær kongres i Danmarks Lærerforening. Kredsstyrelsen deltager i kongressen, så kredskontoret er lukket tirsdag d. 10. onsdag d.11. og torsdag d. 12.10. I kan stadig ringe på 74 53 10 50 (vi har telefonen med) eller skrive på 093@dlf.org I vil få svar hurtigst muligt. På kongressen skal der tages endelig stilling til kravene til overenskomst 2018, hvor forhandlingerne indledes i december 2017. Om der kommer et resultat inden 1. april 2018 eller det hele ender i konflikt, er stadig for tidligt at spå om. I vil blive løbende orienteret hen over foråret.

 
1 2 3 4 5 ... 13
Næste ›