Nyhedsoversigt

 • 12. juni 2019

  Formandens nyhedsbrev 7. juni 2019

  At kvalificere en beslutning. Det er det udtryk der bruges når ledelsen ønsker at høre medarbejdernes synspunkter inden de træffer en beslutning. Det er som udgangspunkt rigtig fint, men man skal være opmærksom på at selv om en beslutning således er truffet efter at medarbejderne har haft lejlighed til at give udtryk for deres synspunkter, så siger udtrykket ”kvalificeret” ikke noget om kvaliteten af beslutningen.

 • 26. maj 2019

  Formandens nyhedsbrev 24. maj 2019

  Lærerkredsen har flyttet kontoret til nye dejlige lokaler som vi har købt på Simmerstedvej 37 i Haderslev. I den forbindelse har loven om at ”Alt hvad der kan gå galt, vil gå galt” fået ny aktualitet. Værst er at vores IT og vores telefoner ikke har fungeret eller kun har fungeret på halv kraft. Derfor har vi ikke kunnet hverken skrive eller sende nyhedsbrev før nu. Der er sikkert også medlemmer der har haft svært ved at komme i kontakt med os i de sidste 4 uger.

 • 28. april 2019

  Formandens nyhedsbrev 27. april 2019

  Skuffende. Det er det mildeste udtryk for situationen på skolerne, hvor man arbejder med implementering af inklusionsmidlerne. Efter at have mødtes med lærernes tillidsrepræsentanter i onsdags var der i hvert fald to klare tendenser der berettiger til betegnelsen skuffende.

 • 24. april 2019

  Formandens nyhedsbrev 12. april 2019

  Ved vi overhovedet noget som helst? Således spurgte Jens Gaardbo for nylig i TV2 News sin noget rådvilde kollega, der var sendt ud i virkeligheden for at rapportere. Svaret var tydeligvis nej, men det afholdt ikke den ansvarsbevidste udsendte fra at starte en længere tomgangssnak med: ” Det interessante er……” Kredsformanden har ladet sig inspirere af Jens Gaardbo.

 • 05. april 2019

  Formandens nyhedsbrev 5. april 2019

  I tirsdags var det 6 år siden den berømt/berygtede lockout trådte i kraft på skoler over hele landet. Ikke for at følge en særlig sønderjysk tradition for at fejre sine nederlag, men mere for at minde om at det kollektive traume der ramte lærerstanden i 2013 stadig har betydning i dag. I ugens løb blev der offentliggjort en rapport fra to af landets bedste forskere der fuldstændig gennemhullede det faglige grundlag for de nationale tests. Resultaterne af testene er i bedste fald usikre og misvisende og i værste fald simpelthen forkerte. Lærere, elever og

 • 01. april 2019

  Formandens nyhedsbrev 29. marts 2019

  Indledningsvis fortjener politikere og forvaltning i Haderslev ros for deres åbenhed og vilje til samarbejde. Uden at have talt efter, er det mit indtryk at kredsstyrelsen og kredsformanden har siddet til flere møder og haft flere telefonsamtaler med Henrik Rønnow, Rasmus Andreassen og Charlotte Veilskov i det sidste år, end i de forgående 5-6 år tilsammen. Rosen bliver ikke mindre af at åbenhed er en risikabel strategi. Man risikerer at det bliver alt for åbenlyst hvis man ikke har styr på tingene. Og hvis der er noget der er blevet tydeligt de sidste 14 dage, er det at der ikke har været styr på inklusionsprocessen i almenområdet, den såkaldte PLC-model.

 • 22. marts 2019

  Formandens nyhedsbrev 22. marts 2019

  I næste uge er de årlige personalejusteringer nået til den kedelige fase hvor der iværksættes påtænkt afsked. 9 stillinger bliver der formodentlig tale om og dertil en stor nedgang i antallet af stillinger ved naturlig afgang. Det er katastrofalt i betragtning af at vi var blevet stillet flere hænder i udsigt. Medlemmer der bliver berørt af påtænkt afsked bør kontakte kredskontoret. Vi forsøger at intensivere vores kontorvagt.

 • 18. marts 2019

  Formandens nyhedsbrev 15. marts 2019

  Netop i disse timer sidder man på skolerne og arbejder med de årlige personalejusteringer på folkeskoleområdet. Det faldende børnetal og den øgede søgning til friskoler har været kendt et stykke tid og under normale omstændigheder vil det betyde forflyttelser og fald i antal lærerstillinger. En ubehagelig proces for alle berørte.

 • 01. marts 2019

  Formandens nyhedsbrev 1. marts 2019

  Kredsstyrelsen er i fuld gang med at udarbejde høringssvar til den udsendte PLC-model som er en model til styrkelsen af almenområdets inklusionsindsats. Når det endelige høringssvar foreligger, vil det kunne læses på vores hjemmeside. Helt overordnet mener vi selvfølgelig at de ekstra hænder der skal til, bør sidde på en lærer. Det sikrer fagligheden og frem for alt får man mere og bedre undervisning for ALLE elever.

 • 08. februar 2019

  Formandens nyhedsbrev 8. februar 2019

  En plan for forbedring af inklusionsprocessen er sendt i høring. Planen indeholder helt konkrete beløb som skolerne får tildelt til formålet. Det er meget vigtigt at man på skolerne tager fat på debatten om hvordan pengene skal bruges på den enkelte skole. Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger og kredsstyrelsen vil da heller ikke blande sig i hvad man prioriterer på den enkelte skole.

 
1 2 3 4 5 ... 18
Næste ›