Nyhedsoversigt

 • 16. marts 2018

  Formandens nyhedsbrev 16. marts 2018

  Kredskontoret er lukket på torsdag d. 22. marts, da kredsstyrelsen, sammen med alle TR, er til TR-stormøde i Fredericia sammen med 10.000 andre. Den ordinære generalforsamling i Haderslev Lærerkreds blev afholdt i fredags d. 9. marts. Der var 200 deltagere og 170 til den efterfølgende fest. Lars Pedersen, Gram Skole, blev valgt som ny kredsformand og kongresdelegeret Rene Steenberg Olsen, Moltrup Skole, blev genvalgt som næstformand og nyvalgt som kongresdelegeret Jesper Skovsbøl Rasmussen, Lagoni, blev nyvalgt som næstformand Bjørn Jensen, Louiseskolen, blev nyvalgt som kasserer Marianne Holler kanstrup Favrdal-Fjelstrup, Birgitte Kjøng (Sdr. Otting) og Anna-Pia Højlund(Lagoni) blev alle genvalgt som kredsstyrelsesmedlemmer

 • 02. marts 2018

  Formandens nyhedsbrev 1. marts 2018

  Der er i dag sendt strejkevarsler til en lang række statslige arbejdspladser. En strejke kan tidligst starte d. 4. april. Men forligskvinden kan udsætte konflikten, så strejken kan starte senere. Haderslev Lærerkreds har ikke medlemmer på statslige arbejdspladser. På mandag eller tirsdag sendes strejkevarsler til kommuner og regioner også med konfliktstart tidligst 4. april. Dvs. at tirsdag d. 3. april, lige efter påske, under alle omstændigheder er en arbejdsdag. På tirsdag d. 6. marts får jeg at vide, hvilke kommuner, der er udtaget til konflikt. Hvis Haderslev er udpeget skal jeg til København onsdag for at få nærmere information. Kort tid efter vil alle medlemmer blive orienteret. Jeg har intet hørt om, hvilke kommuner DLF har valgt, men min vurdering er at Haderslev sandsynligvis er i blandt, fordi vi er en de få kommuner, der ikke har lavet en arbejdstidsaftale med den lokale lærerkreds.

 • 26. februar 2018

  Formandens nyhedsbrev 24. februar 2018

  Et forsinket nyhedsbrev, da fredag eftermiddag gik med et kredsformandsmøde i København, hvor dagsordenen var af den alvorlige slags. De faglige organisationer har nu forhandlet ( eller spildt deres tid) i 6 døgn med Sophie Løhde, der er innovationsminister. Det burde nok hedde besparelsesminister, fordi det er det, hendes ministerium har som kommissorium, at effektivisere den offentlige sektor. Det er der ikke meget innovation i.

 • 17. februar 2018

  Formandens nyhedsbrev 9. februar 2018

  Mandag d. 19. februar, lige efter vinterferien, er kredskontoret lukket, da alle kommunens TR og AMR er inviteret til kommunal dag på Harmonien. I næste uge er der vinterferie og det er en ferie. Dvs. at de kolleger, der ikke har optjent ferie, skal melde sig ledig på jobnet.dk mandag morgen (12.2.). Det drejer sig f.eks. om de kolleger, der blev ansat i Haderslev Kommune 1.8.17 direkte fra læreruddannelsen. Lærere der blev ansat 1.8.2017 og kom fra andre kommuner har sandsynligvis feriepenge med, som de skal bruge. Er du i tvivl, så kontakt din TR eller ring inden mandag morgen på 21 69 77 91 og få hjælp.

 • 02. februar 2018

  Formandens nyhedsbrev 2. februar 2018

  Så er det snart sidste frist for tilmelding til spisningen efter årets generalforsamling fredag 9. marts 16.30. Du skal tilmelde dig allersenest på onsdag d. 7. februar 2018 på 093@dlf.org Prisen er 100 kr. for 3 retters menu og efterfølgende livemusik. Pengene opkræves senere. Der er kredsformandsmøde i København på tirsdag d. 6.2. og derfor er kredskontoret lukket tirsdag. Forhåbentligt kan jeg komme hjem med godt nyt fra OK-forhandlingerne. Alle lærere har fået en skrivelse fra kommunen vedr. informationssikkerhed.

 • 29. januar 2018

  Formandens nyhedsbrev 26. januar 2018

  Kredskontoret er lukket på tirsdag d. 30. januar, men telefonnummeret 74 53 10 50 og henvendelser på 093@dlf.org besvares. I næste uge er der Faglig Klubmøder med bl.a. OK-18 på dagsordenen og derfor deltager kredsstyrelsesmedlemmer på møderne. Favrdal-Fjelstrup mandag 15.30, Hammelev-Sct. Severin tirsdag 16.00, Sdr. Otting onsdag 15.25 og Louiseskolen torsdag 16.45. OK-forhandlingerne er i gang og der er indkaldt til nyt kredsformandsmøde tirsdag d. 6. februar i København. Det er planen

 • 19. januar 2018

  Formandens nyhedsbrev 19. januar 2018

  Det er forhandlingernes tid eller hvad? I referat fra Børn og Familieudvalgsmødet i Haderslev i mandags kan man læse følgende. Der blev givet en kort orientering om status på forhandlinger med de faglige organisationer på skoleområdet. Faktuelt kan jeg fortælle, at der har været et møde d. 24. november 2017, som ikke var en forhandling, men en uddybning af de ønsker, vi har til en aftale. Siden er der intet sket. Så orienteringen må have været ultrakort. Vi har henvendt os skriftligt til ØK-udvalget for at få gang i forhandlingerne. På centralt plan er der også OK-forhandlinger eller hvad?

 • 12. januar 2018

  Formandens nyhedsbrev 12. januar 2018

  Anders Bondo Christensen kommer til Folkehjem i Aabenraa tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19-21 og fortæller aktuelt om OK-18-forhandlingerne. Tilmeldingsfristen var i dag fredag d. 12. januar, men vi giver lige de sidste en ekstra chance, så tilmelding skal være på 093@dlf.org allersenest på mandag d. 15.1. kl. 10.00. I forbindelse med OK-forhandlingerne deltager kredsstyrelsen i Faglig Klub møder på skolerne.

 • 10. januar 2018

  Formandens nyhedsbrev 5. januar 2018

  Godt nytår til alle læsere af nyhedsbrevet fra Haderslev Lærerkreds Kommunaldirektør Willy Feddersen udsender et onsdagsbrev til medarbejderne. I denne uges onsdagsbrev er der en nytårshilsen og her henviser Willy til den ny direktør for Nationalmuseet, som om det nye år siger Jeg synes, danskerne skal lade nysgerrigheden komme frem i livet - både i forhold til vores historie, verden omkring os og vores eget liv. Vi ligger alt for meget under for regler, målinger og overflade-performance i stedet for at lade nysgerrigheden råde.

 • 15. december 2017

  Formandens nyhedsbrev 15. december 2017 (1)

  Dette er sidste nyhedsbrev i 2017, så derfor ønskes alle læsere af nyhedsbrevet fra Haderslev Lærerkreds en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Juleferien er ikke ferie, men afspadsering, så derfor er der ingen problemer for de kolleger, der ikke har optjent ferie. Alle får deres løn i juleperioden. Næste ferie er uge 7 i 2018.

 
1 2 3 4 5 ... 14
Næste ›