Nyhedsoversigt

 • 08. februar 2019

  Formandens nyhedsbrev 8. februar 2019

  En plan for forbedring af inklusionsprocessen er sendt i høring. Planen indeholder helt konkrete beløb som skolerne får tildelt til formålet. Det er meget vigtigt at man på skolerne tager fat på debatten om hvordan pengene skal bruges på den enkelte skole. Som udgangspunkt er der ingen begrænsninger og kredsstyrelsen vil da heller ikke blande sig i hvad man prioriterer på den enkelte skole.

 • 04. februar 2019

  Formandens nyhedsbrev 1. februar 2019

  Ph.d og lektor i pædagogik Svend Skovmand har anmeldt fire fremtrædende forskere for videnskabelig uredelighed. En af de anmeldte er Niels Egelund og det kan jo godt undre at den anmeldelse ikke er sket noget før. Men derudover er anmeldelsen også interessant fordi den rejser tvivl om det videnskabelige grundlag for reformen af såvel læreruddannelsen som folkeskolen. Svend Skovmand hævder at de pågældende forskere, muligvis bevidst, har fejlfortolket den internationalt anerkendte skoleforsker John Hattie fra New Zeland

 • 28. januar 2019

  Formandens nyhedsbrev 26. januar 2019

  Fredag var lærerkredsens formandskab sammen med øvrige personaleorganisationer og skolelederne inviteret til debat med Børn- og Familieudvalget om inklusionsindsatsen i folkeskolens almenområde herunder udmøntningen af vippemodellen med overførsel af midler fra specialskoleområdet til almenområdet. Lærerkredsens holdning til det sidste er at man bør skabe stillinger i almenområdet der er så attraktive at lærere på specialskolerne kan se sig selv i dem og derefter søge om frivillig forflyttelse.

 • 21. januar 2019

  Formandens nyhedsbrev 18. januar 2019

  Forhandlingerne om en ny lokal arbejdstidsaftale har af forskellig grunde stået lidt i stampe henover julen. Men indenfor nærmeste fremtid kører vi på igen. Vi er rimeligt sikre på at delaftalen om tid på opgaven kører videre til næste år, men derudover er vi ikke sikre på noget. Vent og se. Kommunaldirektør Willy Feddersen har i et nytårsbrev kigget ind i fremtiden og fået øje på mørke skyer i horisonten for folkeskolerne. Børnetallet falder og det er der, især på de små skoler, grund til at være meget opmærksomme på, for demografimodellen gør at så falder tildelingen til skolerne også.

 • 14. januar 2019

  Kredsens nyhedsbrev 11. januar 2019

  Kredsformanden vil benytte lejligheden til at løfte nytårshatten for medlemmerne . Lærerne holder den faglige fane højt og leverer god gedigen undervisning i folkeskolen og det fortjener de ros og opbakning for. Specielt på to af kredsens skoler leveres undervisning på et højt fagligt niveau på trods af et dybt kritisabelt og belastende psykisk og/eller fysisk arbejdsmiljø. På Louiseskolen har man siden budgetvedtagelsen i oktober, ja faktisk allerede før, levet med en stadigt

 • 19. december 2018

  Nyhedsbrev 14. december 2018

  Dette bliver årets sidste nyhedsbrev. Det næste vil blive udsendt i starten af januar. Kredskontoret holder lukket fra d. 21.12.18. Vi åbner igen torsdag d. 3.1.2019 kl. 8.00. Ved behov for hjælp i juleferien kan du kontakte kredsen på 093@dlf.org og du vil få svar hurtigst muligt. I onsdags var der møde og juleafslutning for TR´erne i Salen. Mødet omhandlede det kommende års ændringer i tildelingsmodellen, lønseddelgennemgang og det foreløbige arbejde vedrørende en arbejdstidsaftale. Derudover blev dialog vedrørende opgaveoversigter – eller mangel på samme debatteret. I årets juletale til TR´erne blev deres arbejde rost, de står meget tit i et krydspres, hvor deres rolle som bindeled mellem ledelse og medarbejdere er udfordret af, at opgaver og ressourcer ikke hænger særlig godt sammen. Forårets OK-18 forhandling og efterfølgende efterbehandling har også krævet en del af dem. Både negative billeder af en "Syltekrukke" hos kolleger og forhåbninger til "Kommissionens arbejde", har de skullet forholde sig til uden at kunne give endegyldige svar.

 • 10. december 2018

  Nyhedsbrev 7. december 2018

  Så er julemåneden over os der er 10 grader udenfor og jeg vil starte med at at sige tak til vore to opråbere fra sidste uges julebingo Egon Skou Kristensen og Karl Erik Olesen. De sørgede for at ryste posen på en måde, så gavekortene fra Haderslev Butikkerne blev fordelt (u)retfærdigt blandt de ca. 100 deltagere. I går var jeg til formandsmøde i København, hvor kommissionens formand Per B Christensen fortalte om deres igangværende kortlægning, interview og skolebesøg. Han vil i alt besøge 20 skoler i 20 kommuner. Han var helt klar i spyttet, da han udtrykte, at succeskriteriet er, at KL og LC efterfølgende kan lykkes med en ny arbejdstidsaftale og derved en ny start. Jeg glæder mig til dec. 2019 når kommissionens arbejde er afsluttet!

 • 26. november 2018

  Nyhedsbrev 23. november 2018

  Haderslev Lærerkreds har været udsat for "Fake news" og det har desværre ramt læserne af Nyhedsbrevet. I sidste uge blev vi orienteret om, at "Seniorgruppen lukkede .…". Det er heldigvis ikke tilfældet og er hermed dementeret". Onsdag den 5. december er der julefrokost for pensionistgruppen i Ridehuset. Det kommer der en særskilt reminder ud om. Derudover kommer der også et referat fra årsmødet. Nå nok om seniorerne, pensionisterne eller hvilken betegnelse de ellers ønsker!

 • 19. november 2018

  Kredsens nyhedsbrev 16. november 2018

  I forbindelse med Lars Pedersens fravær fra Lærerkredsen har vi konstitueret os så Jesper Skovsbøl Rasmussen foreløbigt er formand, René Stenberg Olsen fortsætter som ene næstformand og den øvrige kredsstyrelse fortsætter som vanligt. Vi har valgt ikke at indkalde en suppleant, men har derimod fået lidt mere frikøb til kasserer og formand.

 • 05. november 2018

  Kredsstyrelsens nyhedsbrev 2. november 2018

  Haderslev Lærerkreds´ næstformænd var i denne uge deltagere ved årets kongres i København. Kongressen omhandlede blandt andet "Evaluering af OK-18 forløbet", "Drøftelse af folkeskoleideal" og "Ny start"–samarbejdet. Det medførte spændende debatter og resulterede i første omgang i et åbent brev til alle landets 98 kommunalbestyrelser, hvor idéer og målsætninger om helt konkrete resultater til gavn for skolen ønskes delt.

 
1 2 3 4 5 ... 17
Næste ›