Nyhedsoversigt

 • 17. september 2018

  Formandens nyhedsbrev 14. september 2019

  Folkeskolen har i denne uge virkelig været i vælten og regeringen er barslet med et forslag til justering af folkeskolereformen. Det vil utvivlsomt blive drøftet på skolerne. Kredsstyrelsen har endnu ikke haft det på dagsordenen, men kredsformandens umiddelbare bud ser således ud:

 • 10. september 2018

  Formandens nyhedsbrev 7. september 2018

  Skolelederen på Sønder Otting Skole fortjener af flere grunde ros og ikke ris for den skrivelse han har sendt til forældrene i denne uge om udfordringerne på Kløvermarken. For det første sætter skolelederen dermed sin egen unævnelige legemsdel i klaskehøjde i stedet for at det kun er lærerne der overfor forældrene skal forklare og forsvare beslutninger, som de ingen del eller lod har i. For det andet er kommunikation, eller rettere mangel på samme, en af de alvorlige udfordringer der har været med til at gøre især det psykiske arbejdsmiljø på skolen særdeles udfordret, ja kritisk. Og for det tredje er det et signal om at ledelsen taler med medarbejderne og ønsker en ændring.

 • 27. august 2018

  Formandens nyhedsbrev 24. august 2018

  I den forløbne uge har vi genoptaget forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for lærerne. Det er stadig ikke god forhandlingsskik at referere fra den slags møder så vanen tro: Forhandlingerne foregår i en virkelig god og konstruktiv ånd. Vi har aftalt en møderække i løbet af efteråret og medlemmerne vil, på faglig klub-møder og på anden vis, blive hørt og taget med på råd. Meget mere om det senere. Antallet af lærere i folkeskolen er styrtdykket i de seneste år. Således også i Haderslev hvor der indenfor de sidste 10 år er forsvundet 109 fuldtidsstillinger, svarende til et fald på 22,5%.

 • 20. august 2018

  Formandens nyhedsbrev 18. august 2018

  Skoleårets start er på mange måder en blanding af faste traditioner og nye tiltag, af tilbagevending til hverdagen og opgør med samme, af glæde over gensyn med kolleger og en vis tristesse over at sommerferien er forbi. Derfor – og af andre grunde – er det ofte en noget turbulent tid. Således også i år. Noget af det der har glædet kredsformanden mest er at den gode udvikling i samarbejdsklimaet mellem lærerkredsen, kommunens forvaltning og politikerne er fortsat. Lærerkredsen har været inviteret til møde med Udvalget for Børn og Familie for at drøfte Projekt Læringsledelse. Vi er nok temmelig uenige om projektet, men alene det at vi får mulighed for at drøfte det med UBF er et kæmpe fremskridt. Tak for det.

 • 29. juni 2018

  Formandens nyhedsbrev 29. juni 2018

  Så blev det sommerferie – for eleverne i hvert fald. Lærerne tager et par dage mere og holder 4 ugers velfortjent ferie fra onsdag den 4. juli til tirsdag den 31. juli. Endnu et skoleår er gået med store forandringer. Især den sidste del har budt på udfordringer der i større eller mindre grad har haft indflydelse på lærerlivet.

 • 25. juni 2018

  Formandens nyhedsbrev 22 juni 2018

  I den forgangne uge har kredsformandsskabet været inviteret til møde på Sønder Otting Skole til en fin og grundig orientering om arbejdet med planerne for den nye skole i sydbyen. Det er et meget spændende projekt som forsøger at give et bud på hvordan undervisningen, ikke bare nu, men også i fremtiden kommer til at foregå. Det er på mange måder også et modigt projekt, for man har besluttet at indrette skolen på en måde så egentlig klassisk klasseundervisning ikke længere kan finde sted. Det giver lidt udfordringer

 • 18. juni 2018

  Formandens nyhedsbrev 15. juni 2018

  Folkeskolen i Haderslev mangler penge. Dels tildeler man i Haderslev færre penge til folkeskolen end sammenlignelige kommuner og dels har man så kraftige udfordringer at det skriger på investeringer. Investeringer i kerneydelsen vel og mærke. Rundt regnet, slag på tasken, mangler der 15 millioner kroner. Miseren går tilbage til indførelsen af folkeskolereformen i 2014 hvor eleverne fik væsentligt flere timer uden at ressourcerne fulgte med. Haderslev-reformen blev heller aldrig tilstrækkeligt financieret, så der er grunde nok til at det ser ud som det gør. Der er mange områder hvor der er rationaliseringsgevinster at hente: Forholdet mellem almen- og specialundervisning, forholdet mellem kerneydelse og administration, forholdet mellem kerneydelse og

 • 11. juni 2018

  Formandens nyhedsbrev 8. juni 2018

  Afstemningsresultatet for OK ´18, der kom i mandags var glædeligt, men bestemt også bemærkelsesværdigt i ordets oprindelige betydning. 77,4% af medlemmerne i Haderslev Lærerkreds har stemt og af dem har 63,7% stemt ja og 36,3% stemt nej. Det er glædeligt at afstemningsresultatet blev så forholdsvist klart men når 1/3 af medlemerne stemmer nej er det noget vi i kredsstyrelsen og også på landsplan i hovestyrelsen er nødt til at tage alvorligt. Også fordi der i virkeligheden næppe er mange ja-sigere der har armene oppe over hovedet i glædesrus. Lærerkredsen tager – som nævnt i sidste nyhedsbrev - handsken op på et medlems/fyraftensmøde på onsdag kl. 16.30.

 • 08. juni 2018

  Formandens nyhedsbrev 1. juni 2018

  To dage tilbage til afstemningen om OK´18 slutter på søndag den 3. juni. Afstemningsresultatet forventes at foreligge mandag eftermiddag så indtil da må vi vente i spænding. Én ting kan vi allerede nu konstatere: Stemmeprocenten på landsplan og i Haderslev Lærerkreds ser ud til at blive høj. Det er glædeligt og bekræfter vores velfungerende medlemsdemokrati, uanset udfaldet af afstemningen. Kredsformanden er blevet kritiseret for at have kædet det indgåede OK´18 forlig sammen med udfaldet af forhandlingerne om en lokalaftale om arbejdstid i Haderslev.

 • 23. maj 2018

  Formandens nyhedsbrev 18. maj 2018

  Tre rigtig gode nyheder fra skoleverdenen er da nok værd at skrive nyhedsbrev om: 1. Udvalget for Børn og Familie (UBF) har besluttet at standse arbejdet med en International linie. Det er rigtig godt. Specielt hvis det betyder at vi har fået stoppet det alvorlige tilfælde af ”projektitits” som det tidligere udvalg led af. Top-Down projekter har vi set alt for mange af i den senere tid. De udhuler skolernes økonomi uden noget nævneværdigt positivt resultat.

 
1 2 3 4 5 ... 16
Næste ›