Nyhedsoversigt

 • 18. juni 2018

  Formandens nyhedsbrev 15. juni 2018

  Folkeskolen i Haderslev mangler penge. Dels tildeler man i Haderslev færre penge til folkeskolen end sammenlignelige kommuner og dels har man så kraftige udfordringer at det skriger på investeringer. Investeringer i kerneydelsen vel og mærke. Rundt regnet, slag på tasken, mangler der 15 millioner kroner. Miseren går tilbage til indførelsen af folkeskolereformen i 2014 hvor eleverne fik væsentligt flere timer uden at ressourcerne fulgte med. Haderslev-reformen blev heller aldrig tilstrækkeligt financieret, så der er grunde nok til at det ser ud som det gør. Der er mange områder hvor der er rationaliseringsgevinster at hente: Forholdet mellem almen- og specialundervisning, forholdet mellem kerneydelse og administration, forholdet mellem kerneydelse og

 • 11. juni 2018

  Formandens nyhedsbrev 8. juni 2018

  Afstemningsresultatet for OK ´18, der kom i mandags var glædeligt, men bestemt også bemærkelsesværdigt i ordets oprindelige betydning. 77,4% af medlemmerne i Haderslev Lærerkreds har stemt og af dem har 63,7% stemt ja og 36,3% stemt nej. Det er glædeligt at afstemningsresultatet blev så forholdsvist klart men når 1/3 af medlemerne stemmer nej er det noget vi i kredsstyrelsen og også på landsplan i hovestyrelsen er nødt til at tage alvorligt. Også fordi der i virkeligheden næppe er mange ja-sigere der har armene oppe over hovedet i glædesrus. Lærerkredsen tager – som nævnt i sidste nyhedsbrev - handsken op på et medlems/fyraftensmøde på onsdag kl. 16.30.

 • 08. juni 2018

  Formandens nyhedsbrev 1. juni 2018

  To dage tilbage til afstemningen om OK´18 slutter på søndag den 3. juni. Afstemningsresultatet forventes at foreligge mandag eftermiddag så indtil da må vi vente i spænding. Én ting kan vi allerede nu konstatere: Stemmeprocenten på landsplan og i Haderslev Lærerkreds ser ud til at blive høj. Det er glædeligt og bekræfter vores velfungerende medlemsdemokrati, uanset udfaldet af afstemningen. Kredsformanden er blevet kritiseret for at have kædet det indgåede OK´18 forlig sammen med udfaldet af forhandlingerne om en lokalaftale om arbejdstid i Haderslev.

 • 23. maj 2018

  Formandens nyhedsbrev 18. maj 2018

  Tre rigtig gode nyheder fra skoleverdenen er da nok værd at skrive nyhedsbrev om: 1. Udvalget for Børn og Familie (UBF) har besluttet at standse arbejdet med en International linie. Det er rigtig godt. Specielt hvis det betyder at vi har fået stoppet det alvorlige tilfælde af ”projektitits” som det tidligere udvalg led af. Top-Down projekter har vi set alt for mange af i den senere tid. De udhuler skolernes økonomi uden noget nævneværdigt positivt resultat.

 • 07. maj 2018

  Formandens nyhedsbrev 4. maj 2018

  I går var der regionalt TR-møde med Anders Bondo og forretningsudvalget fra DLF. Vores tillidsrepræsentanter er nu muligvis lidt bedre klædt på til at svare på spørgsmål om overenskomstforliget. Skolelederen fra Lagoniskolen har skrevet en informationsskrivelse til forældrene om skolens økonomiske situation. Det har han fået kritik for. Jeg synes at det er værd at bemærke at skolelederen i sin skrivelse, der i den forløbne uge har været diskuteret meget i pressen og på sociale medier, ikke ytrer et eneste kritisk ord. Han redegør for den faktuelle situation. Jeg finder det dybt betænkeligt at den tavshedskultur der alt for længe har hersket blandt skolelederne nu bliver strammet så meget at men ikke blot ikke må kritisere - det er i sig selv slemt nok – nej,

 • 30. april 2018

  Nyhedsbrev - Særudgave - 30. april 2018

  Der er indgået forlig og vi har en aftale om en overenskomst for 2018 -2021. Aftalen er på mange måder en stor sejr for den samlede fagbevægelse, men det bliver desværre overskygget af, at den for lærerne er en stor skuffelse. Vi fik ikke hvad vi kom efter, for vores arbejdstid bliver stadig reguleret af lov 409. Vi fik i stedet en kommission og en erklæring om at begge parter forpligter sig på en ”ny start” i løbet af den kommende overenskomstperiode. Nu skal aftalen så sendes til afstemning og forligsmanden har bestemt at fagforeningerne stemmer hver for sig. Afstemningen finder sted i starten af juni og det giver os god tid til at beslutte hvad vi hver især vil stemme. Især et afsnit i aftaleteksten om arbejdstid gør at jeg gerne vil opfordre til at man venter med at tage stilling:

 • 30. april 2018

  Nyhedsbrev fra Haderslev Lærerkreds 26. april 2018

  En gammel vittighed om de hedengangne kommunistiske aviser Pravda (=Sandhed) og Izvestia (=Nyhed) sagde at de sjældent blev læst, for der var for få nyheder i Pravda og for få sandheder i Izvestia. Jeg håber ikke at kredsens nyhedsbrev lider samme skæbne, når jeg igen skal skrive at der stadig forhandles i forligsinstitutionen. I virkeligheden er det

 • 23. april 2018

  Formandens nyhedsbrev 20. april 2018

  De forhandlinger der i disse timer foregår i forligsinstitutionen er, naturligt nok, udsat for voldsom interesse, men også for en strøm af spin, løgne og i bedste fald halve sandheder. Jeg vil så nødigt bidrage til forvirringen, så derfor holder jeg mig til det helt konkrete og objektive: 1. Det er ikke sandt at det er lærerne der blokerer for en samlet forhandlingsløsning. Vi har ikke taget nogen som gidsler. 2. Musketereden holder. Jeg tilføjer så for egen regning: Det havde den aldrig gjort hvis det alene havde været lærernes arbejdstid der var knastEN.

 • 16. april 2018

  Formandens nyhedsbrev 13. april 2018

  Mens vi venter på forligsen går skolelivet på forunderlig vis videre. Mange er i den forløbne uge startet på fagfordelingen og det giver som sædvanlig små og store udfordringer mange steder. Den rammeaftale om tilrettelæggelsen af lærernes arbejdstid som vi i denne forbindelse har så hårdt brug for, ligger stadig til forhaling (ikke en stavefejl). Knebne rammer og tidsmæssigt pres er en rigtig dårlig kombination.

 • 09. april 2018

  Formandens nyhedsbrev 6. april 2018

  Det første nyhedsbrev fra den nytiltrådte kredsstyrelse og kredsformand børnaturligvis starte med en tak til medlemmerne af Haderslev Lærerkreds, for dentillid de har vist kredsstyrelsen i almindelighed og undertegnede formand isærdeleshed. En velbesøgt generalforsamling er selvfølgelig et vidnesbyrd om at demokratiet i foreningen fungerer, men det massive demokratiske mandat vi dermed bliver udrustet med, vil være en stor hjælp for os fremover. Så også tak for det. Der har, af indlysende årsager, været rigtig travlt på kredskontoret i den sidste uges tid. Men på et punkt har der været helt uønsket fred og ro: Vores telefon har ikke virket. Vores udbyder (hvis navn rimer på Ofelia) har i forbindelse med nogle

 
1 2 3 4 5 ... 15
Næste ›