Nyhedsoversigt

 • 10. december 2018

  Nyhedsbrev 7. december 2018

  Så er julemåneden over os der er 10 grader udenfor og jeg vil starte med at at sige tak til vore to opråbere fra sidste uges julebingo Egon Skou Kristensen og Karl Erik Olesen. De sørgede for at ryste posen på en måde, så gavekortene fra Haderslev Butikkerne blev fordelt (u)retfærdigt blandt de ca. 100 deltagere. I går var jeg til formandsmøde i København, hvor kommissionens formand Per B Christensen fortalte om deres igangværende kortlægning, interview og skolebesøg. Han vil i alt besøge 20 skoler i 20 kommuner. Han var helt klar i spyttet, da han udtrykte, at succeskriteriet er, at KL og LC efterfølgende kan lykkes med en ny arbejdstidsaftale og derved en ny start. Jeg glæder mig til dec. 2019 når kommissionens arbejde er afsluttet!

 • 26. november 2018

  Nyhedsbrev 23. november 2018

  Haderslev Lærerkreds har været udsat for "Fake news" og det har desværre ramt læserne af Nyhedsbrevet. I sidste uge blev vi orienteret om, at "Seniorgruppen lukkede .…". Det er heldigvis ikke tilfældet og er hermed dementeret". Onsdag den 5. december er der julefrokost for pensionistgruppen i Ridehuset. Det kommer der en særskilt reminder ud om. Derudover kommer der også et referat fra årsmødet. Nå nok om seniorerne, pensionisterne eller hvilken betegnelse de ellers ønsker!

 • 19. november 2018

  Kredsens nyhedsbrev 16. november 2018

  I forbindelse med Lars Pedersens fravær fra Lærerkredsen har vi konstitueret os så Jesper Skovsbøl Rasmussen foreløbigt er formand, René Stenberg Olsen fortsætter som ene næstformand og den øvrige kredsstyrelse fortsætter som vanligt. Vi har valgt ikke at indkalde en suppleant, men har derimod fået lidt mere frikøb til kasserer og formand.

 • 05. november 2018

  Kredsstyrelsens nyhedsbrev 2. november 2018

  Haderslev Lærerkreds´ næstformænd var i denne uge deltagere ved årets kongres i København. Kongressen omhandlede blandt andet "Evaluering af OK-18 forløbet", "Drøftelse af folkeskoleideal" og "Ny start"–samarbejdet. Det medførte spændende debatter og resulterede i første omgang i et åbent brev til alle landets 98 kommunalbestyrelser, hvor idéer og målsætninger om helt konkrete resultater til gavn for skolen ønskes delt.

 • 29. oktober 2018

  Kredsstyrelsens nyhedsbrev 26. oktober 2018

  Vi starter med en lidt kedelig nyhed, nemlig at vores formand Lars Pedersen er sygemeldt foreløbig i en måneds tid. Vi håber det bedste for Lars. Dette giver lidt ekstra aktivitet på Kredskontoret, især da vi desværre har en del aktuelle personsager, som selvfølgelig har 1. prioritet i vores arbejde.

 • 22. oktober 2018

  Formandens nyhedsbrev 12. oktober 2018

  Kredskontoret har været plaget af noget fravær, så vores sædvanlige service, herunder udsendelsen af nyhedsbreve, har haltet noget. Til gengæld har vi fået nye telefoner som vi næsten har fundet ud af hvordan virker. Det er godt at vide for i uge 42 er telefonerne lukket. Man kan indtale en besked eller sende en mail. I tirsdags blev det kommunale budget for 2019 vedtaget.

 • 17. september 2018

  Formandens nyhedsbrev 14. september 2019

  Folkeskolen har i denne uge virkelig været i vælten og regeringen er barslet med et forslag til justering af folkeskolereformen. Det vil utvivlsomt blive drøftet på skolerne. Kredsstyrelsen har endnu ikke haft det på dagsordenen, men kredsformandens umiddelbare bud ser således ud:

 • 10. september 2018

  Formandens nyhedsbrev 7. september 2018

  Skolelederen på Sønder Otting Skole fortjener af flere grunde ros og ikke ris for den skrivelse han har sendt til forældrene i denne uge om udfordringerne på Kløvermarken. For det første sætter skolelederen dermed sin egen unævnelige legemsdel i klaskehøjde i stedet for at det kun er lærerne der overfor forældrene skal forklare og forsvare beslutninger, som de ingen del eller lod har i. For det andet er kommunikation, eller rettere mangel på samme, en af de alvorlige udfordringer der har været med til at gøre især det psykiske arbejdsmiljø på skolen særdeles udfordret, ja kritisk. Og for det tredje er det et signal om at ledelsen taler med medarbejderne og ønsker en ændring.

 • 27. august 2018

  Formandens nyhedsbrev 24. august 2018

  I den forløbne uge har vi genoptaget forhandlingerne om en arbejdstidsaftale for lærerne. Det er stadig ikke god forhandlingsskik at referere fra den slags møder så vanen tro: Forhandlingerne foregår i en virkelig god og konstruktiv ånd. Vi har aftalt en møderække i løbet af efteråret og medlemmerne vil, på faglig klub-møder og på anden vis, blive hørt og taget med på råd. Meget mere om det senere. Antallet af lærere i folkeskolen er styrtdykket i de seneste år. Således også i Haderslev hvor der indenfor de sidste 10 år er forsvundet 109 fuldtidsstillinger, svarende til et fald på 22,5%.

 • 20. august 2018

  Formandens nyhedsbrev 18. august 2018

  Skoleårets start er på mange måder en blanding af faste traditioner og nye tiltag, af tilbagevending til hverdagen og opgør med samme, af glæde over gensyn med kolleger og en vis tristesse over at sommerferien er forbi. Derfor – og af andre grunde – er det ofte en noget turbulent tid. Således også i år. Noget af det der har glædet kredsformanden mest er at den gode udvikling i samarbejdsklimaet mellem lærerkredsen, kommunens forvaltning og politikerne er fortsat. Lærerkredsen har været inviteret til møde med Udvalget for Børn og Familie for at drøfte Projekt Læringsledelse. Vi er nok temmelig uenige om projektet, men alene det at vi får mulighed for at drøfte det med UBF er et kæmpe fremskridt. Tak for det.

 
1 2 3 4 5 ... 17
Næste ›