Rådgivning Psykologhjælp

Stresshåndtering

Medarbejdertilbud om stresshåndtering i Haderslev Kommune
 

 

Som medarbejder i Haderslev Kommune har du mulighed for at få individuelle coachsamtaler i stresshåndtering på arbejdet.

Tilbuddet er startet som et pilot projekt og Udvalget for Sundhed og Forebyggelse har besluttet at udvide og forlænge projektet indtil 2016.

Tilbuddet har været i udbud og det vil fremover være AMS Coaching og Events, der står for coachsamtalerne.

Dette er samme samarbejdsparter som tidligere, og tilbuddet består af det sammen som under pilotprojektet.

Coach til stresshåndtering

Stress i arbejdslivet eller i forholdet mellem arbejdsliv og fritid er vigtigt at få håndteret, inden det evt. fører alvorlige helbredsmæssige problemer med sig.

Tilbuddet indebærer individuelle samtaler og øvelser efter behov, da fysisk aktivitet er et vigtigt redskab til at nedsætte stess. Tilbuddet er gratis. Sundhedsordningen afholder udgifterne til coaching.

Tilbuddet gælder i perioden 10. april 2014 til 31. marts 2016.

Det er som udgangspunkt nærmeste leder med personaleansvar, der visiterer medarbejderen til coaching. Der tilbydes 2-4 sessioner á 1 times varighed.

Som tovholdere på Sundhedsordningen, vil det være Sundhed og Forebyggelse, der er tovholdere på pilotprojektet.

Medarbejdere der oplever et behov for stresshåndtering, kan kontakte deres nærmeste leder med personaleansvar. 

Lederen sender coach Anne Muxoll en mail med henvisningen. Hvorefter medarbejderen selv kontakter coachen for tidsbestilling.Sessionerne foregår på Vinkelvej 15 i Haderslev.

Kontaktoplysninger
Anne Muxoll Søberg
Vinkelvej 15
6100 Haderslev 
Tlf. +45 23 23 79 11