Rådgivning Medarbejdertilbud - Haderslev Kommune

Stresshåndtering - Haderslev Kommune

Medarbejdertilbud om stresshåndtering i Haderslev Kommune

Medarbejdere i Haderslev Kommune har mulighed for individuelle stresscoachende samtaler i forbindelse med håndtering og forebyggelse af stress i arbejdslivet.

Tilbuddet omfatter medarbejdere, der er i arbejde eller delvis sygemeldt med stress.

Tilbuddet er uden omkostninger for den enkelte afdeling, da det er en del af sundhedsordningen.

Det er en vigtig del af henvisningen, at du som leder er opmærksom på, at følge op på, hvad arbejdspladsen kan gøre for at støtte medarbejderen, og du må meget gerne følge op på, hvad medarbejderen får ud af samtalerne, således at I sammen sikrer den bedst mulige forebyggelse.

Sygemeldte medarbejdere henvises til de tilbud, som de enkelte jobcentre har, psykologisk krisehjælp, der tager både akutte og ikke-akutte sager samt evt. ekstern coach. Udgiften hertil påhviler den enkelte afdeling

Stresshåndtering

Det er vigtigt at få håndteret stress i arbejdslivet - eller i forholdet mellem arbejdsliv og privatliv - inden det påvirker helbredet og trivslen og evt. fører til sygemelding.

Tilbuddet indeholder individuelle samtaler og øvelser. Da Christina også er uddannet mindfulnessinstruktør og mental træner, kan der blive brugt elementer fra disse områder – herunder evt. lydfiler og vejrtrækningsøvelser.

Stressforebyggelse

I forhold til forebyggelse af stress på arbejdspladsen kommer C gerne ud og holder oplæg eller deltager på personalemøder om trivsel og stress for personalegruppen eller deltager i ledersparring med leder, TRIO- og AMR-gruppen.

Ledersparring

Stress har en markant effekt på din evne til at udøve god ledelse, hvorfor ledere bør have en særlig opmærksomhed på egen trivsel. Du kan som leder booke Christina til ledersparring omkring egen trivsel eller til håndtering og forebyggelse af stress hos indivduelle medarbejdere eller medarbejdergrupper.

Henvisning

Medarbejdere, der oplever et behov for stresscoaching, kan kontakte deres nærmeste leder med personaleansvar.

Det er nærmeste leder med personaleansvar, der visiterer medarbejderen til stresscoaching, da lederen i samarbejde med medarbejderen skal finde frem til, hvad arbejdspladsen kan understøtte med.

Lederen kontakter Christina på mobil 6136 8443 eller mail crjl@haderslev.dk med henvisningen.

I henvisningen oplyses medarbejderens navn og mobilnummer, samt oplysning om medarbejderen er fuldt på arbejde eller delvis sygemeldt, hvorefter Chrisitna kontakter medarbejderen for at aftale tid til samtale.

Sessionerne foregår i HR-afdelingen:            

HR-teamet                                                                                                Gåskærgade 28, 1, bygning, 6100 Haderslev

Psykologisk krisehjælp

Hvis der er behov for krisehjælp- og psykologbistand til akutte eller ikke-akutte hændelser kontaktes Nordisk krisekorps. Kontaktdata findes på forsiden af Intra under genveje.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende tilbuddet om stresshåndtering og forebyggelse kan rettes til stresscoach Christina Lode på mobil 6136 8443 eller mail crjl@haderslev.dk eller Sundhedsordningens koordinator Lisbeth Thule Offer på mobil 2369 7491 eller mail litm@haderslev.dk