Pressemeddelse - Psykisk arbejdsmiljø 2016

Haderslev Lærerkreds har ultimo november 2016 lavet den årlige undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø blandt lærere i Haderslev Kommune..

Det er 5 år i træk at vi gennemfører undersøgelsen. Ca 65% har svaret og derfor kan man betragte tallene som valide.

I det følgende vil nogle af hovedtemaerne blive berørt, men I kan selvfølgelig spørge ind til undersøgelsens resultater som er vedlagt.

Klik her for at læse hele undersøgelsen

84 lærere ud af 330 svarer på spørgsmålet om de inden for de seneste 12 måneder har været udsat for voldeller trusler om vold på din arbejdsplads fra f. eks. elev, forælder, kollega eller leder.

Det er naturligvis et helt uacceptabelt højt antal. Spørgsmålet skelner ikke mellem fysisk vold eller psykisk vold(verbal vold), men uanset er det et tal, der giver anledning til opmærksomhed. Hvad skal man som lærer finde sig i? Hvilke sanktionsmuligheder har man?

67% af lærerne mener ikke at de inden for rammerne af arbejdstid har tilstrækkelig tid til at  forberede/efterbehandle undervisningen.

25% af lærerne har nedsat ambitionsniveauet, for at have tid nok

6% mener, at de har tid nok

Ovenstående resultat peger på det essentielle i de problemer folkeskolen står i p.t. Der er simpelthen ikke resurser nok til de opgaver, der forventes løst. 2/3 af lærerne kan ikke få det til at hænge sammen og andre ¼ af lærerne har nedsat ambitionerne. Det kan en kommune, da ikke være tjent med. Det er reelt nok, hvis man ikke vil prioritere pengene til området, men så bør man som minimum fortælle lærerne og forældrene hvilke opgaver der ikke mere kan løses.

På baggrund af ovenstående har 70 % af lærerne svaret at de benytter sig af mere lærebogsundervisning end tidligere

77% svarer at de nu har meget mindre tid til undervisningsdifferentiering

67% svarer at de nu giver færre skriftlige opgaver til eleverne.

Det betyder generelt, at lærerne ikke kan yde det stykke arbejde de gerne ville. Læreren har ikke nogen mulighed for at tage udgangspunkt i den enkelte elev. Det bliver mere forelæsning. Det er ikke på den måde, man får hjulpet de elever, der p.t. ikke kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

I overenskomsten 15 står der, at lærerne skal være i løbende dialog med lederen om opgaverne herunder forberedelse. 60% af lærerne svarer, at de ikke er i løbende dialog.

Det er simpelthen ikke godt nok. Som minimum må man forvente at overenskomster overholdes.

Som tidligere års undersøgelser også har vist, har hver 7 lærer(14%)været ved egen læge for at tale om arbejdsbetinget stress inden for de sidste 12 måneder

Der er tale om et fald fra sidste år, hvor det var hver 6. lærer. Det kan bl. a. skyldes at nogle af de lærere, der sidste år svarede ja er stoppet med lærergerningen. Og uanset hvad, så er det alt for mange lærere(47), der har behov for at søge læge vedr. arbejdsbetinget stress. Hvis resurser og opgavemængde passede til hinanden ville det tal falde lynhurtigt.

Der er mange andre interessante resultater i undersøgelsen og I er velkomne til at kontakte mig på 21 69 77 91 eller bh@dlf.org for at få uddybet spørgsmål og svar.

Venlig hilsen

Bent Øxenberg Hansen

Kredsformand

Haderslev Lærerkreds    

Emner

Målgruppe