Formandens nyhedsbrev 6. marts 2020

Formand Lars Pedersen

På mandag tager Børn- og Familieudvalget stilling til om skolerne skal tvinges til at gennemføre de nationale test, som de af undervisningsministeriet har fået at vide at det skal de have mulighed for at fravælge. Denne besynderlige procedure er resultat af et landspolitisk kompromis. Processen er ikke blevet gjort nemmere af at undervisningsministeriet indenfor få dage, har udsendt to vejledninger der stritter i hver sin retning. Den første fremhævede at testene fortsætter som hidtil og den anden at skolelederen skulle have mulighed for at fravælge. Jeg har egentlig stor tiltro til at de fornuftige mennesker i BFU læser vejledningerne, finder Cirkulæret for Sund Fornuft frem
og træffer en rimelig beslutning. Til det brug kunne man måske også læse VIVEs konklusion på evalueringen af de nationale test som er: ”..usikre på elevniveau og kun i begrænset omfang har relevans for lærernes udvikling af undervisningen”.
I går startede periodeforhandlingerne om lærernes arbejdstid. Vi krydser fingre for at aftaleparterne lykkes med at adressere de problemfelter som lærerkommisionen peger på og finde løsninger på dem. Det skal udmønte sig i en central arbejdstidsaftale der én gang for alle sender lov 409 på porten, således at vores arbejdstidsaftale igen bliver
overenskomstsikret.
Lærrkredsens pensionistfraktion, Fraktion 4, har fået trykt en fin lille folder om deres arbejde. Den kan hentes på kredskontoret, eller downloades http://kreds93.dk/media/13257094/folder-til-kommende-pensionister.pdf

Folderen henvender sig ikke kun til pensionister men også til kommende ditto. I sidste uge vedtog Haderslev Byråd det jeg godt tør udråbe til verdens hurtigste skolelukning. Moltrup skole blev nedlagt og er nu en afdeling under Louiseskolen. En god og som det fremgår problemfri beslutning.
På generalforsamlingen den 20. marts er der foreløbig udsigt til genvalg på alle poster. På kredsens hjemmeside præsenterer kandidaterne sig selv: http://kreds93.dk/media/13257085/kandidatblad-2020.pdf
God weekend
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe