Formandens nyhedsbrev 27. marts 2020

Formand Lars Pedersen

”Nødundervisning…i den udstrækning, dette er praktisk muligt.” Således står der at læse i undervisningsministerens bekendtgørelse der skulle vejlede kommuner og skoler i spørgsmål om nødundervisning. Egentlig en ret banal konstatering, for det siger vel næsten sig selv. Og dog er det en nærmest banebrydende tænkning der ligger bag. For hvornår har undervisningsministeriet sidst interesseret sig for ressourcer og rammer i folkeskolen? Vi skal helt tilbage til Den Blå Betænkning fra 1960. Sammenhængen mellem rammer, ressourcer og opgaver har været kommunernes opgave at tage stilling til og de har i alt for mange tilfælde overladt det utaknemmelige job til lærerne. Man har uddelegeret magtesløsheden. Listen over tiltag, der ville have gjort folkeskolen hverdag noget nemmere og bedre, kan hurtigt blive lang: Elever med specielle behov inkluderes i folkeskolens normalklasser, i den udstrækning det er praktisk muligt. Undervisningsministereriet har udarbejdet 1000 klare mål for folkeskolens undervisning der implementeres i den udstrækning, det er praktisk muligt. I stedet for forberedelse skal lærerne, i den udstrækning det er praktisk muligt, i højere grad være sammen med eleverne med henblik på at maksimere læringen. Undervisningsministeren skal have ros for den formulering. Man må håbe at det er noget vi lærer af, når denne situation er overstået. I forrige nummer af nyhedsbrevet skrev jeg at lærerne i mange år har leveret fleksibilitet og at jeg havde fuld tillid til at det ville lærerne fortsætte med. I min optik har lærerne ikke bare leveret fleksibilitet, men samtidig en nødundervisning som vi godt kan være stolte af. Jeg skrev også at situationen krævede gensidig fleksibilitet. Det kan stadig nås. På tirsdag mødes vi – virtuelt selvfølgelig – med skoleledere og forvaltning for at drøfte situationen. Der er nok at tage fat på. Den nyligt vedtagne aftale mellem regeringen, KL og organisationerne. Blækket er knapt tørt på aftalen, så jeg vi gerne vente med at kommentere yderligere på den, men umiddelbart ser det ikke ud til at ret mange lærere eller børnehaveklasseledere bliver berørt. Aftalen gælder indtil 13. april og omfatter udelukkende restferie fra indeværende ferieår. Til slut lige lidt information om kredskontoret. Vi har enmandsbemanding, men døren er låst, så ring hvis du vil lave en aftale. God og meget velfortjent weekend Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe