Formandens nyhedsbrev 20. marts 2020

Formand Lars Pedersen

Nødundervisning.
Vi skal til at lære et nyt ord: Nødundervisning. Det hedder det, det lærerne arbejder med lige nu. Samtidig skal vi – og det er næsten sværere – aflære en hel masse ord: Hjemmeundervisning, Net-undervisning, portalundervisning, fjernundervisning, online-undervisning, med flere. De skal aflæres fordi de enten ikke er relevante eller fordi de er indeholdt i begrebet nødundervisning. Det er i øvrigt også det ord som undervisningsministeriet bruger, så den er altså god nok.
Begrebet nødundervisning signalerer jo, at det lærerne leverer, er en undervisning, der ikke lever op til de krav vi normalt stiller. Relationsarbejdet, klassefællesskabet og materialevalget, for bare at nævne tre emner, indgår som en naturlig del af enhver god undervisning, men er voldsomt udfordret, for ikke at sige umuligt for tiden. På trods af det leveres der altså stadig et stykke arbejde som har høj kvalitet og som vi godt kan være stolte af. Det er kredsformanden i hvert fald. Forhåbentlig uden at lyde alt for patroniserende.
Begrebet signalerer også, specielt til forældrene, at det altså ikke er lærerne der forlanger ”hjemmeundervisning” . Vi er faktisk helst fri. Til gengæld tillader vi os at bede om, at forældrene forsøger at skabe så gode rammer som muligt, om deres børns og vores elevers nødundervisning. Gå en tur i skoven, læg et puslespil, spil UNO, lav mad, vask tøj eller gør stort set hvad som helst med børnene, i det omfang arbejdet tillader det og glem så alt om undervisning. Den klarer vi.
Og så lige et hjertesuk med hensyn til lærernes (nød)hjemmearbejdspladser: IT-sikkerhed og dataforordning er om muligt endnu vigtigere end normalt. Læs vejledningerne, ret dig efter dem, tænk dig grundigt om og spørg om nødvendigt din leder.
En opfordring til skolerne: Indkald til og afhold MED-møder! Virtuelt selvfølgelig. Medarbejderne vil have en hel række spørgsmål til den aktuelle situation som kræver svar og lederne skal dagligt træffe svære beslutninger. Sidstnævnte bliver som altid bedst når de træffes sammen med medarbejderne.
I aften skulle vi have holdt lærerkredsens årlige generalforsamling og efterfølgende fest. Det er som bekendt aflyst. Man kan jo overveje at holde sin egen lille jubilæumsfest og støtte de lokale restaurationer med Take-Away. Eller måske ligefrem indtage en virtuel fredagsbajer. Den vil i hvert fald være velfortjent.
God weekend
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe