Formandens nyhedsbrev 2. marts 2020

Formand Lars Pedersen

Velkommen til den nye kommunaldirektør. Opmærksomme læsere af lokalpressen vil vide at han er valgt af et enstemmigt ansættelsesudvalg og at medarbejderrepræsentanterne har været enige i at pege på Peter Karm.
HK og Dansk Socialrådgiverforening meddelte i ugens løb i fællesskab med Økonomiudvalget at deres medlemmer ikke skal finde sig i trusler eller ydmygelser, i at blive hængt ud i pressen eller på de sociale medier, i chikane, eller i at blive forstyrret i det daglige arbejde. Den skrivelse som organisationerne udsendte i mandags kunne med nogen ret kaldes for ensidig, men efterfølgende har borgmesteren været ude og forsikre
at der vil blive iværksat en undersøgelse af arbejdsmiljøet med ekstern bistand. Det er glædeligt. I hvert fald hvis undersøgelsen fører til handling. Dybt skuffende er det derimod når ellers nogenlunde fornuftige mennesker – ingen nævnt, ingen glemt - har været ude og
fremhæve at: Jo, det skal medarbejderne finde sig i. I hvert fald så længe de begår fejl til skade for borgeren. Synspunktet har skræmmende perspektiver for alle offentligt ansatte. De nationale test skal afskaffes og erstattes af noget bedre. Det er der opnået enighed om
på Christiansborg. Spørgsmålet er nu hvordan vi gebærder os indtil den nye og forhåbentlig bedre test er klar. Beslutningen ligger i første omgang hos skolelederne, der fra i dag har mulighed for og mandat til, at melde skolen til de obligatoriske nationale test, eller til at lade være. I første omgang skal vi opfordre skolelederne til at vente med at
tilmelde skolen til man har talt med lærerne. I den forbindelse kunne man gerne overveje hvilken nytte skolerne har af at gennemføre test, der hverken kan bruges pædagogisk eller til forældreinformation, som er tydeligt skadelige især for de fagligt udfordrede, og som er
fejlagtige? Om testene skal eller kan bruges som politisk styringsredskab er derimod ikke op til skolen at afgøre. Det er politikernes ansvar.
Kommunen har udsendt KLs vejledning i forbindelse med Corona-virus. Ved behov kan man finde den på kommunens hjemmeside. Indtil da kan man nøjes med kredsformandens helt subjektive, men garanteret uskadelige råd: Vask hænder, tænk dig om og lad være med at gå i panik.
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe