Formandens nyhedsbrev 31. januar 2020

Formand Lars Pedersen

Undervisningsministeren er helt berettiget kommet i krydsild på grund af hendes bastante forsvar for folkeskolereformen. Danmarks ærerforening har været noget tilbageholdende med at slutte op om den generelle kritik, eller gå med ”hvad sagde vi” sporet – det er der andre som gør for os. I stedet er vores hovedsbudskab, at hvis/når der skal laves lovmæssige ændringer skal det ske i samarbejde med lærerne. En anden sag er at vi i øjeblikket har forbilledligt samarbejde med en tilsyneladende lydhør minister. Hun har efter rundturen til lærerkredsene været ude med synspunkter som vi er endog meget enige i. For eksempel om IT og I-pads i undervisningen og ikke mindst inklusionsindsatsen.
Ministeren har kaldt lovgivningen fra 2012 for forfejlet. Det er positivt. Det er forudsætningen for at der kan skabes ændringer. Men ministeren mangler altså stadig at levere andet en smukke ord og tanker. Samarbejde eller ej. På onsdag tager kredsstyrelsens formandskab og kongresdelegerede til ekstraordinær kongres. Emnet er periodeforhandlingerne om en ny arbejdstidsaftale.
Periodeforhandlingerne starter 3. marts, så konkrete resultater er svære at forudsige, men hvis kommisionsrapportens analyser tages til efterretning, er vi behersket optimistiske. I morgen er sidste tilmeldingsfrist til jubilæumsfesten. Vi har meldt ud at indbetaling på kto. 0994-7495877455 betragtes som endelig tilmelding. Så på mandag gennemgår vi kontoen og ser hvor mange vi bliver. Du kan altså stadig nå at tilmelde dig. Kontakt kredskontoret hvis du er i tvivl.
Nogen af os kan allerede øjne vinterferien i uge 7. Hvis man er nyansat og ikke har optjent ferie, kan man melde sig ledig. Det gøres ret nemt på Jobnet, men kan ikke gøres med tilbagevirkende kraft, så det er vigtigt at huske. Endelig er der somme tider nogen der overvejer om fagforeningen skaber resultater der kan begrunde medlemsskabet. De kan passende kigge på lønseddlen for januar og med glæde konstatere at lønnen stiger med ca. kr.500. Det kommer ikke af sig selv!
God weekend
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe