Formandens nyhedsbrev 24. januar 2020

Formand Lars Pedersen

Efter 5 år med folkeskolereformen viser den netop udsendte evaluering med al tydelighed det som lærerne har sagt hele tiden: Den virker ikke. Ikke på et eneste væsentligt parameter har den udskældte reform haft positiv effekt hverken når det gælder elevernes udbytte af undervisningen eller trivsel. I stedet for iver efter at reformere reformen har det afstedkommet kø ved håndvasken: ”Det er alt for tidligt at sige noget om reformens effekt”, ”Det er bare fordi reformen ikke har slået igennem endnu”,” Der er brug for en kickstart” eller ”der skal bare mere frihed til”. Hvor ville det dog være befriende hvis man for en gangs skyld ville erkende at man har taget fejl, nu hvor det er så åbenlyst og
veldokumenteret. Kredsstyrelsens formandskab har netop i dag været til møde med forvaltningen og de faglige organisationer for det pædagogiske personale på skoleområdet, for at få en orientering om skolernes økonomiske grundlag for det kommende skoleår. En fin og
grundig gennemgang der bekræftede vores forudsigelser om, at der er grund til at have is i maven: Den samlede økonomi er ikke prangende, men der er, efter vores vurdering, meget lille risiko for afskedigelser. Tværtimod. Kredsformanden vover en påstand: Med enkelte forflyttelser og naturlig afgang kan alle skoler få næste års budget til at hænge
fornuftigt sammen. Hvis man vil. Til sidst endnu en opfordring til at melde sig til jubilæumsfesten den 20. marts.
Tilmeldingsfristen udløber 1. februar. Vær opmærksom på at tilmeldingen først er gældend
nå betalingen er modtaget. Det er altså ikke nok at sende en mail til kredskontoret.
God weekend
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe