Formandens nyhedsbrev 17. januar 2020

Formand Lars Pedersen

De foreløbige tilbagemeldinger fra lærerne på AULA er noget blandede, for at sige det mildt. Det er tydeligt at det har været hovedprioriteten at få det gamle, udskældte Forældreintra skiftet ud og Personaleintra er så røget ud med badevandet uden at man har fået en række væsentlige features med over i det nye system. Noget så væsentligt som et skoleskema for x-klasse eller x-lærer kan man ikke finde. Kontaktoplysninger på kolleger mangler også. Vikarfunktionen giver dårligt overblik. Mængden af – uvæsentlige - beskeder er stor. F.eks får læreren besked hver gang der er 7 dage til elevens fødselsdag.
Beskeden gentages dagen efter og dagen efter igen frem til selve fødselsdagen. Der er derfor risiko for at man overser noget væsentligt.
Et nyt IT-system kræver altid en indkøringsfase og derfor kan man selvfølgelig ikke på nuværende tidspunkt kassere AULA. Men indkøringsfasen skulle jo også gerne bruges til
at gøre systemet bedre og ikke bare på lokale eller halve løsninger af tvivlsom kvalitet. Vi savner at man tager problemerne alvorligt og seriøst arbejder henimod en generel forbedring. Nyt IT er en del af ethvert arbejdsliv og derfor også af lærernes. Men det er uholdbart når det nye system er ringere end det gamle. På TR-kurset i onsdags tog vi en god lang drøftelse af lærernes krav og forventninger til en ny  arbejdstidsaftale, set i lyset af de kommende periodeforhandlinger der starter 5. marts. Meldingen var rimelig klar: Der er brug for en sikring og en forbedring af forberedelsestiden. Det ligger heldigvis meget i tråd med kommisionsrapportens analyser, og parterne har tilkendegivet at det SKAL lykkes. Til slut endnu en opfordring til at sætte kryds i kalenderen ved generalforsamlingen den 20. marts og melde sig til den efterfølgende jubilæumsfest. Vi ses.
God weekend
Lars Pedersen
Kredsformand

Emner

Målgruppe