Formandens nyhedsbrev 30. august 2019

Formand Lars Pedersen

Nu er det ikke hensigten at gøre undervisningsministerens gøren og laden til et evigt tilbagevendende tema i nyhedsbrevet, men når hun giver udtryk for at der er brug for en revision af de nationale test, så kan man kun give hende ret. Det kunne passende blive første skridt til en egentlig afskaffelse. Men lidt har også ret, så når de i Sønderborg kommune har valgt at gøre de frivillige nationale tests frivillige, så er det et fornuftigt tiltag som vi i Haderslev med fordel kan kopiere. Det er nemlig så absurd – for nu at bruge et aktuelt udtryk – at de frivillige nationale tests i nogle kommuner, herunder Haderslev, ikke er frivillige. Lad os lave om på det.

I næste uge er Kredsformanden, kredsstyrelsen og illidsrepræsentanterne en del på kursus, så derfor er kontortiderne lidt usikre. Torsdag og fredag er det helt lukket. Ring eller skriv til os hvis du vil være sikker på en respons.

Vi har desværre konstateret fejl i en del lønsedler.  I de fleste tilfælde fordi indberetningerne har været forsinkede eller forkerte. Vi opfordrer til at man enten henvender sig til tillidsrepræsentanten eller sender lønsedlen ind til kredskontoret til et løncheck.

God weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe