Formandens nyhedsbrev 27. september 2019

Formand Lars Pedersen

Uopdragne møgunger! Så bramfrit er der i disse dage lærere der, såvel i den skrevne somi den elektroniske presse, taler om eleverne i skolen. Det kan ikke forarge kredsformanden, men jeg synes alligevel det er uhensigtsmæssigt. Konstant forstyrrende elever har længe været et problem i skolen og de pågældende lærere har rejst en helt nødvendig debat om hvem der har ansvaret for elevernes opdragelse. Men især i disse krænkelsestider er der er risiko for at sprogbruget afsporer debatten. Så værkstedshumor er til indvortes brug. Til gengæld kan der ikke herske tvivl om hvem der har ansvaret for børnenes opdragelse: Det har forældrene. Skolens ansvar er at kommunikere tydeligt når opdragelsen har været uhensigtsmæssig i forhold til skolens rammer. Intra-meddelelser som: Lille Peter forstyrrer undervisningen. Vil I godt tale med ham om deter helt ubrugeligt hvis Lille Peters problem er, at man siden han forlod moders liv har fortalt ham, at han er universets centrum hvorom alt drejer sig. Så er det ikke underligt at han ikke kan eller vil vente til det er hans tur. Så er han ikke uopdragen, for han gør præcis det han er opdraget til. Det bør skolen kunne fortælle forældrene uden at blive mødt med aggression og bedreviden. I næste uge er kredskontoret lukket tirsdag til torsdag. Kredsstyrelsen er til kongres i København og derfor passes forretningen telefonisk eller pr. mail. På kongressen skal vi drøfte flere store projekter. Gearet til fremtidender handler om foreningens fremtidige struktur. Folkeskoleidealetder ikke er helt så banalt som det lyder, for det handler jo i høj grad om hvorvidt vi i Danmarks Lærerforening overhovedet skal have sådan et og Ny startder handler om overenskomstsituationen. Derudover er der formandsvalg og ikke mindst næstformandsvalg på tapetet. Man har som tidligere år - mulighed for at live-streame direkte fra kongressen. På given foranledning skal jeg minde om at kredsens årlige, traditionsrige julelotto i år finder sted den 28. november hvor medlemmer med partnere og eventuelle uopdragne møgunger mødes til en hyggelig aften. Kryds i kalenderen. Nærmere oplysning følger.

Glædelig jul og god weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe