Formandens nyhedsbrev 20. september 2019

Formand Lars Pedersen

På kredsstyrelsesmødet i onsdags drøftede vi folkeskolelovens formålsparagraf. Anledningen til at vi fandt de store ord frem var en henvendelse vedrørende en hvervekampagne som Supporterklubbben for SønderjydskE ifølge avisen har afholdt på mindst en af kommunens folkeskoler. Denne og alle andre aktiviteter der finder sted i folkeskolen, både under den Åbne Skoleog i almindelighed, bør have et formål der er omfattet af formålsparagraffen. De bør have undervisningsmæssig relevans. Det er egentlig ret enkelt. Kredsstyrelsen har ikke mulighed for eller ønske om at vurdere relevansen af dette eller andre konkrete aktiviteter ud fra en avisbeskrivelse, men overlader trygt den vurdering til skolerne og den professionelle lærer. Samme onsdag var der budgetmøde i byrådet hvor resultatet af regeringens aftale med kommunerne blev fremlagt og konsekvenserne drøftet. Sagt i overblik er det nok en af de bedste kommuneaftaler der er lavet i mange år. Det er i sig selv glædeligt, men der er bare ingen grund til at komme i festhumør, for Haderslev kommunes udfordringer er stadig store. Et sted mellem 40 og 60 millioner mangler for at budgettet hænger sammen. Derudover spøger demografien stadig. Det faldende børnetal betyder færre indtægter til skolerne. Det er skidt for udgifterne i form af færre klasser og dermed færre lærere falder ikke proportionalt. Det tager den nuværende demografimodel simpelthen ikke højde for, men heldigvis har man såvel i forvaltningen som politisk erkendt problemet. Det er da en begyndelse.Kredsformanden har i denne uge været særdeles aktiv i rollen som bisidder for sygemeldte, stressramte kollegaer. Desværre har jeg fået bekræftet at arbejdsmiljøet på skolerne stadig lider meget og det er stadig inklusion eller måske nærmere mangel på samme og manglende tid til forberedelse der er hovedårsagerne. Det er desværre ikke nyt og løsningen med flere midler til skolerne ligger ikke lige for. Men det der virkelig fik nakkehårene til at rejse sig var en telefonisk henvendelse fra en kollega i går: Hvorfor er der ingen der hører på os lød det skræmmende spørgsmål. Kredsstyrelsen skal i tænkeboks. For en ting er de manglende ressourcer som vi i tide og utide skal gøre og gør opmærksom på. Noget andet er hvis der ude på skolerne er en fornemmelse af at stå alene med problemerne. Så er vi virkelig i knibe.

Trods alt:

God weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe