Formandens nyhedsbrev 4. oktober 2019

Formand Lars Pedersen

Usædvanligt mange medlemmer af Haderslev Lærerkreds var i den forløbne uge til kongres i Danmarks Lærerforening. To kongresdelegerede for fraktion 1 og 2: Formanden og næstformand Rene Steenberg Olsen, en kongresdelegeret for fraktion 4: Knud Damgaard Christensen, en kongresdelegeret fra hovedstyrelsen: Marianne Holler Kanstrup og 4 kredsstyrelsesmedlemmer som gæster. Vi synes det er meget givtigt med så stor deltagelse. I hvert fald for de delegerede er det godt at have baglandet med når man skal tage stilling. Læs endelig mere om kongressen ved at følge linket fra kredsens hjemmeside. Især folkeskoleidealet er rigtig godt. Normalt har jeg den holdning og opfattelse at værdier (og idealer) er noget vi snakker om når vi har mistet dem. Men dette er undtagelsen der bekræfter reglen. Formands- og næstformandsvalget blev også godt overstået, men der er altså nogle skår der skal klinkes. Det må vi arbejde på. Anders Bondo sagde det sådan set meget klart: Der er ingen enkeltpersoner, heller ikke formanden, der står over fællesskabet .

Lærernes Pension har sendt en skrivelse ud til medlemmerne om valgmuligheder i forhold til alderspension. Læs det og tag stilling. Jeg kan i øvrigt anbefale at man vælger at modtage breve fra Lærernes Pension i sin E-boks.

Der arbejdes i skrivende stund hård med kommunens budget. Derfor er det vanskeligt at sige noget konkret om hvad det konkret kommer til at betyde for skoleområdet. Glædeligt er at man i det mindste har erkendt at hvis demografimodellen får fuld gennemslagskraft kan vi ikke drive skole. Spørgsmålet er hvor meget gennemslagskraft der skal til, før smertegrænsen nås?

I mandags meddelte Børn-og ungechef Rasmus Andreassen at han tiltræder en stilling som skolechef i Aabenraa. For de ansatte i almindelighed og for lærerne i særdeleshed er det en træls meddelelse. Lærerkredsen og formanden har haft et fantastisk samarbejde med Rasmus og må derfor nødtvungent ønske ham held og lykke og god vind fremover. Jeg kan ikke lade være med at benytte lejligheden til at bede om at man overvejer om den geografiske opdeling på chefniveau er hensigtsmæssig. Mon ikke en faglig opdeling med en rigtig skolechefstilling er mere attraktiv for dygtige folk? Ja, jeg spørger bare. I morgen fejrer vi Lærerens Dag på en af de bedste måder den slags kan fejres på: ved at holde fri!

god weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe