Formandens nyhedsbrev 24. maj 2019

Formand Lars Pedersen

Lærerkredsen har flyttet kontoret til nye dejlige lokaler som vi har købt på Simmerstedvej 37 i Haderslev. I den forbindelse har loven om at ”Alt hvad der kan gå galt, vil gå galt” fået ny aktualitet. Værst er at vores IT og vores telefoner ikke har fungeret eller kun har fungeret på halv kraft. Derfor har vi ikke kunnet hverken skrive eller sende nyhedsbrev før nu. Der er sikkert også medlemmer der har haft svært ved at komme i kontakt med os i de sidste 4 uger. Det skal jeg beklage dybt. I vores moderne verden er man godt nok ilde stedt i den situation. Haderslev kommune har besluttet hvordan overgangsordningen til den nye ferielov skal praktiseres. Det er teknisk lidt svært at forklare men man har valgt at gøre det ved at pålægge lærerne fire dages ekstraarbejde i 2020. Det er vi noget ærgelige over, men vi har desværre ikke kunnet få kommunen til at friholde lærerne for de ekstra arbejdsdage der først og fremmest opstår på grund af den kollektive ferielukning. Til gengæld har vi sikret os at man kan undgå ekstraarbejdet ved selvbetalt ferie og brug af 6. ferieuge. Det er da altid noget. TR og skoleleder skal informere om hvordan det gøres i praksis og man er naturligvis velkommen til at kontakte kredsen for mere information. To vigtige valg er på trapperne og selv om interessen for det første – EU-Valget – måske ikke den største, så kan jeg kun anbefale at man stemmer til valget hvis man interesserer sig for folkeskolen og vil den det bedste. Folketingsvalget er – selvsagt – også vigtigt. Det vil være fantastisk hvis man kunne få gjort noget ved underfinancieringen folkeskolen. Det er ikke et økonomisk spørgsmål, for selvfølgelig har vi råd, men alene et politisk. Vil man folkeskolen som det naturlige førstevalg, både for lærere og elever, så er der ingen vej uden om: Man må til lommerne. Hvilke lommer er et politisk spørgsmål som kredsformanden ikke har nogen mening om. Officielt i hvert fald. En ny lokal arbejdstidsaftale med små men vigtige ændringer er på trapperne. ”Tid på opgaven” fortsætter men nu med en tydeligere implementeringsstrategi, hvor vi i fællesskab vil sikre at der kommer tid på opgaven men også at det bliver brugt efter hensigten. Derudover bliver der afsat tid og midler til nyuddannede. Ikke noget prangende resultat, men et lille skridt i den rigtige retning. Med venlig hilsen Lars Pedersen Kredsformand

Emner

Målgruppe