Formandens nyhedsbrev 21. juni 2019

Formand Lars Pedersen

Tirsdag i denne uge sendtes det såkaldte Handlekatalog i høring, med beskrivelser af besparelsesmuligheder i kommunen. Der er altså ikke besluttet noget endnu. Borgere og ansatte har tid til den 14. august til at reagere på forslagene og kvalificere beslutningerne.

Endelig vedtagelse den 8. oktober med kommunens budget for 2020. Kredsstyrelsen vil selvfølgelig også benytte muligheden af at afgive høringssvar og indholdet af dette har vi kun drøftet overfladisk. Helt overordnet ser det heldigvis ud til at kerneopgaven for folkeskolen stort set er friholdt fra besparelsesforslag. En rammebesparelse på ca. 0,2% og 545.000 på kompetenceudvikling er det der kommer tættest på kerneopgaven. Der udover er der afledte effekter af andre besparelser som vi skal have analyseret nærmere. Det er selvfølgelig ikke godt, for folkeskolen i almindelighed og i Haderslev i særdeleshed har stadig et stort millionefterslæb, men set i sammenhæng med at der i alt er besparelsesforslag for 65. millioner kr. og andre områder er langt hårdere ramt, er det trods alt billigt sluppet. Sagt lige ud: Der er indtil videre ikke mange lærerstillinger i det her.

Det er mit klare indtryk, at direktionens udspil til handlekataloget har været båret af en overbevisning om at der trods alt er områder der ikke KAN spares på. Og at dette er taget til efterretning af politikerne. Man må håbe at den overbevisning holder indtil budgetvedtagelsen for sandsynligheden for at der kommer flere penge er ikke stor. Indenfor de næste par uger vil skolelederne i henhold til lokalaftalen om arbejdstid invitere den enkelte lærer til dialog om opgaveoversigten. Det er en meget vigtig dialog og jeg vil gerne opfordre lærerne til at tage imod tilbuddet med glæde. Hensigten er jo netop at med en opgaveoversigt der sætter tid på alle opgaver kan man få et overblik over sin opgaveportefølje inden skoleåret går i gang og man kan få en dialog med skolelederen om denne. Alting tyder på at manglende overblik over opgaverne er en af de største stressfaktorer overhovedet, så brug muligheden. Forvaltning og kreds vil i starten af september besøge alle skoler for at høre hvordan den dialog er foregået Valget til medlemsforum Vest i Lærernes Pension er nu overstået og næstformand Rene Steenberg Olsen blev valgt. Tillykke til Rene og til os andre.

På mandag er kredskontoret lukket. Kredsstyrelsen har

kredskursus

Med venlig hilsen

God weekend

Lars Pedersen

Emner

Målgruppe