Formandens nyhedsbrev 14. juni 2019

Formand Lars Pedersen

Ny MED-aftale i Haderslev? HovedMED er kommunens øverste organ for medindflydelse og samarbejde. Vi arbejder efter en aftale som med jævne mellemrum bliver taget op til revision med henblik på at afklare om vi kunne gøre tingene bedre, enklere eller måske billigere. Det har vi som sagt gjort tidligere og vi er hver gang strandet specielt på et strukturelt problem som vi ikke har kunnet få has på. MED-strukturen følger ledelsesstukturen så egentlig burde det ikke være så svært, men problemet er at ledelsesstrukturen specielt i Børn- og Familieserviceområdet er geografisk opdelt i de såkaldte distrikter, mens drøftelserne i MED ofte vil have gavn af at være fagligt opdelt. Et eksempel kunne være drøftelser om implementering af AULA (erstatning for Skolekom) på skolerne. Det ville være oplagt at drøfte på et SkoleMED, men et sådant findes ikke, for skolerne er ledelsesmæssigt opdelt i tre distrikter. På samme måde kunne implementeringen af den nye ferielov have haft rigtig god gavn af at blive drøftet på SkoleMED. Det sker heller ikke. Der vil være områder hvor skolerne indretter sig forskelligt og man gør tingene forskelligt, men den fælles folkeskole har altså svære kår med den distriktsopdeling. Er det så ikke ved at være på tide at vi kigger på distriktsopdelingen? Vi må da efterhånden være nået dertil hvor man kan diskutere om ikke det vil være gavnligt at lave en faglig opdeling i stedet for en geografisk således at vi igen får en skoleforvaltning og en skolechef der kunne være den naturlige formand for et skoleMED. Herfra altså en opfordring til politikerne til at se på om der ikke kunne være fordele ved en anden tænkning på det her område. Næstformand for Haderslev Lærerkreds Rene Steenberg Olsen stiller op til endnu en periode som repræsentant i Medlemsforum Vest for Lærernes Pension. Lærerne har fået en stemmeseddel tilsendt i e-boks. Brug den. Vi har haft stor gavn af Renes viden og indsigt på pensionsområdet og det har en del medlemmer også. Jeg kan på det varmeste anbefale at man - senest 20. juni - stemmer på Rene, til gavn for medlemmerne af Haderslev Lærerkreds. På given opfordring og eftersom sommerferien nærmer sig skal jeg gøre opmærksom på at skolerne holder kollektivt ferielukket i 4 uger fra 4. juli til 31. juli. Begge dage inkluderet. Medlemmer der ikke har optjent fire ugers ferie skal huske at melde sig ledig på Jobnet. Endelig vil det nok interessere en del lærere at AULA endnu engang er blevet udsat. Foreløbig til uge 43.

Med venlig hilsen

God weekend

Lars Pedersen

Emner

Målgruppe