Formandens nyhedsbrev 18. januar 2019

Formand Lars Pedersen

Forhandlingerne om en ny lokal arbejdstidsaftale har af forskellig grunde stået lidt i stampe henover julen. Men indenfor nærmeste fremtid kører vi på igen. Vi er rimeligt sikre på at delaftalen om tid på opgaven kører videre til næste år, men derudover er vi ikke sikre på noget. Vent og se.

Kommunaldirektør Willy Feddersen har i et nytårsbrev kigget ind i fremtiden og fået øje på mørke skyer i horisonten for folkeskolerne. Børnetallet falder og det er der, især på de små skoler, grund til at være meget opmærksomme på, for demografimodellen gør at så falder tildelingen til skolerne også. Så vidt har Willy ret, men hans løsningsforslag: De små skoler vil sandsynligvis / måske kunne hente inspiration hos små, frie skoler, der lykkes med at opretholde tilbud i samfund, hvor kommunen har opgivet. er vi helt uenige i. Og hvorvidt faldende børnetal resulterer i færre penge har hverken kommunaldirektøren eller den faglige organisation patent på. Det er alene en politisk beslutning. På fredag den 25. januar er formandsskabet for kredsstyrelsen inviteret til en workshop med UBF for at drøfte inklusionsstrategi i almenområdet. Vi har selvfølgelig drøftet det påkredsstyrelsesmøder og igen så sent som i onsdags med vores  tillidsrepræsentanter, så vi føler os godt klædt på til opgaven. Medlemmerne er imidlertid meget velkomne til at skrive til os, hvis der er synspunkter man vil være sikker på vi har kendskab til. Hvis man i den kommende tid pludselig iagttager ukendte personager på lærerværelserne i frikvarteret eller på andre tidspunkter, så kan det være kredsstyrelsesmedlemmer eller formandsskabet der prøver at få et indtryk af stemningen på skolen. Det gør vi selvfølgelig kun efter aftale med såvel TR som skoleleder, så helt ud af det blå sker det ikke. Men hvis man har ting man godt lige vil tale et par ord med os om, så stiller vi altså den unævnelige legemsdel i klaskehøjde. Og det er fejt at slå hårdt. Tirsdag i næste uge er kredskontoret lukket for henvendelser, da der er Formandsskole.Send en mail hvis henvendelsen er akut. Onsdag holdt Seniorklubben fraktion 4 fra Haderslev Lærerkreds møde. Der blev valgt repræsentanter til bestyrelsen, så indenfor nær fremtid vil der kommer yderligereoplysninger. Endelig vil jeg gerne sige at nyhedsbrevet er udtryk for Lærerkredsen holdninger, men det er formandens ansvar. Hvis der altså skal uddeles skideballer så er det til mig. Såvel kredsstyrelsen som jeg modtager derimod gerne umådeholdent ros.

God weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe