Formandens nyhedsbrev 1. februar 2019

Formand Lars Pedersen

Ph.d og lektor i pædagogik Keld Skovmand har anmeldt fire fremtrædende forskere for videnskabelig uredelighed. En af de anmeldte er Niels Egelund og det kan jo godt undre at den anmeldelse ikke er sket noget før. Men derudover er anmeldelsen også interessant fordi den rejser tvivl om det videnskabelige grundlag for reformen af såvel læreruddannelsen som folkeskolen. Svend Skovmand hævder at de pågældende forskere, muligvis bevidst, har fejlfortolket den internationalt anerkendte skoleforsker John Hattie fra New Zeland. En del af fejlfortolkningen skulle også skyldes sproglige barrierer. Det sidste kan godt give en lokal kredsformand sved på panden. Vi har i årevis talt imod den pædagogiske turisme, der består i at embedsmænd og politikere rejser verden rundt, lader sig inspirere og træffer bastante men forkerte beslutninger på et ufuldstændigt grundlag. Beslutningen om udformningen af den nye skole i sydbyen i Haderslev blev truffet efter et besøg i New Zealand. Tænk hvis det er Danmarkshistoriens dyreste sprogforbistring vi kommer til at opføre? Den tanke gav sved på panden.

I ugens løb barslede forligskredsen omkring folkeskolen med en længe ventet ændring under hovedoverskriften kortere skoledag. Kort fortalt vil skoledagen for indskolingseleverne blive forkortet fra 30 til 27 ugentlige timer og for resten af skolen kan skoledagen blive forkortet. Helt overordnet set er lærerkredsens holdning at forliget kan bruges til noget fornuftigt. Man har taget hul på inklusionsproblematikken i Haderslev kommune. Hvis man med de midler der bliver frigjort ved en kortere skoledag også kunne tage fat på den anden store udfordring med forberedelsestiden, ville det være absolut positivt. På mandag skal Udvalget for Børn og Familie tage stilling til om kompetencen til at søge om nedsættelse af undervisningstiden efter §16b skal overgives til skolerne. Det synes lærerkredsen egentlig er en god ide, men når der netop er kommet nye regler på området og man næppe har et fuldt overblik over konsekvenserne af disse, så vil vi alligevel anbefale at men venter med at uddelegere til man ved hvad det er man uddelegerer.

God weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe