Formandens nyhedsbrev 23. august 2019

Formand Lars Pedersen

Nyhedsbrev 23. august 2019

Budgetproces 2020 er nu gået i gang og der er desværre ikke mange gode historier at fortælle i den anledning. Handlekataloget på 60-65 millioner har været i høring og lærerkredsens høringssvar kan læses på kommunens eller lærerkredsens hjemmeside.

Processen er i år usædvanlig besværlig, for allerede inden man har taget stilling til handlekataloget og høringssvarene viser det sig, at de 60 millioner ikke er nok. Hvor meget der så skal spares og hvilke områder der så skal holde for står hen i det uvisse. Det kommer an på en politisk forhandling. Og som om det ikke er nok at udgifterne er uvisse så er indtægterne heller ikke meget mere sikre. Forhandlingerne om kommuneaftalen med den nye regering er ikke på plads. Det siger sig selv at det er svært at lave budget hvis man hverken kender sine udgifter eller sine indtægter. Og hvad næsten værre er at det bliver grænsende til det umulige at komme med kvalificerende høringssvar. Kredsformanden kommer til kort når han skal komme med en passende overledning til det næste emne så han vil lade være og bare springe ud i det: 2020 er jubilæumsår for Haderslev Lærerkreds. 100 år er et pænt rundt tal og det skal selvfølgelig fejres på forskellig måde. Nærmere information følger, men foreløbig kan man sætte kryds i kalenderen ved den 20. marts 2020 hvor vi holder jubilæumsfest (og generalforsamling). 9. oktober kl. 16 afholdes et informationsmøde vedrørende pension i samarbejde med Lån

og Spar Bank. Under overskriften Har du overblik over din pensionvil en medarbejder fra banken komme med oplæg og svare på spørgsmål med særlig relevans for medlemmer af Danmarks Lærerforening. Tilmelding til Haderslev Lærerkreds enten på mail eller telefon. Jeg har i et tidligere nyhedsbrev været lidt efter vores nye undervisningsminister, for ikke at være konkret nok når det gælder ressourcer til folkeskolen. Det synspunkt fastholder jeg, men når hun så kan citeres for: "Man kan jo godt stå og spille violin og bede om nåde.

Men tillid tjener man igennem handling og ikke igennem alt muligt, som man kan sige" Så viser det dog at hun har forstået budskabet. Det er da en begyndelse.

God weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe