Formandens nyhedsbrev 5. april 2019

Formand Lars Pedersen

I tirsdags var det 6 år siden den berømt/berygtede lockout trådte i kraft på skoler over hele landet. Ikke for at følge en særlig sønderjysk tradition for at fejre sine nederlag, men mere for at minde om at det kollektive traume der ramte lærerstanden i 2013 stadig har betydning i dag.

I ugens løb blev der offentliggjort en rapport fra to af landets bedste forskere der fuldstændig gennemhullede det faglige grundlag for de nationale tests. Resultaterne af testene er i bedste fald usikre og misvisende og i værste fald simpelthen forkerte. Lærere, elever og forældre udviser en sjældent set enighed om i det mindste at sætte testene på pause. Det bliver i første omgang afvist af et borgeligt flertal i folketinget, men lokalt i Haderslev bør man selvfølgelig straks ændre beslutningen om at de frivillige tests er obligatoriske. Ja for min skyld kunne man godt overveje om man ikke simpelt hen skulle forbyde et analyseredskab med op til 20% fejlmargin. På mandag har skolelederne mulighed for at fremlægge skolernes arbejde med implementeringen af de mange inklusionsmidler for børn og familieudvalget. Efter planen skulle det give et antal ekstra hænder til den vigtige opgave. Det kan vise sig at blive rigtig godt og positivt, men skolernes generelle økonomiske situation taget i betragtning kan det også vise sig at blive en fuser. Vi venter i spænding.

Kredsformanden har

ligeledes i den forløbne uge modtaget hug fra flere sider for

udmøntningen af vores forhandlingsstrategi. Kort fortalt går strategien ud på at vi siden foråret 2018 har haft mulighed for, ikke bare i ord men også i handling, at satse på forhandling, samarbejde og dialog overfor Haderslev Kommune. Fra den ene side lyder kritikken blandt andet at hvis vi kritiserer konkret praksis i folkeskolen så taler vi den ned. Fra den anden side får vi at vide at vi, og jeg som kredsformand i særdeleshed, er handlingslammet på grund af den, indrømmet, klart mindre aggressive kommunikationsstrategi. Til det vil jeg sige at vi ikke taler folkeskolen hverken op eller ned. Vi taler om den som den er og det betyder også at vi kritiserer det der er kritisk. Man ændrer ikke folkeskolen til det bedre ved at lade som om alt er godt. Omvendt vil jeg så også sige at vi fastholder vores forhandlingslinje så længe der er nogen der vil forhandle med os. Den strategi har vist sig mere effektiv end den tidligere og jeg er ret overbevist om at den gamle kredsstyrelse og formand også havde valgt forhandlingsstrategien hvis den mulighed havde været der. Jeg vil gå så vidt som til at sige at så længe vi har muligheden og ikke bliver smidt ud af forhandlingerne, så ændres strategien ikke.

 

Kryds i kalenderen: Generalforsamling i Haderslev lærerkreds den 20. marts 2020.

God weekend

Lars Pedersen

Kredsformand

Emner

Målgruppe