Formandens nyhedsbrev 29. marts 2019

Formand Lars Pedersen

Indledningsvis fortjener politikere og forvaltning i Haderslev ros for deres åbenhed og vilje til samarbejde. Uden at have talt efter, er det mit indtryk at kredsstyrelsen og kredsformanden har siddet til flere møder og haft flere telefonsamtaler med Henrik Rønnow, Rasmus Andreassen og Charlotte Veilskov i det sidste år, end i de forgående 5-6 år tilsammen. Rosen bliver ikke mindre af at åbenhed er en risikabel strategi. Man risikerer at det bliver alt for åbenlyst hvis man ikke har styr på tingene. Og hvis der er noget der er blevet tydeligt de sidste 14 dage, er det at der ikke har været styr på inklusionsprocessen i almenområdet, den såkaldte PLC-model.

11. marts vedtog udvalget at der medio marts skulle opslås et antal attraktive stillinger. Hvis de stillinger var blevet opslået inden den årlige personalejusteringsproces, kunne man formodentlig helt have undgået afskedigelser. Det skal medgives at der ikke er lang tid fra 11. marts til medio marts, men så kunne man have udsat personalejusteringsprocessen en måned, sådan som vi flere gange har anmodet om. Hver gang med blankt afslag.

I ugen efter 11. marts fik vi henvendelse fra en af skolerne om at økonomien så katastrofal ud og man skulle ud og afskedige 5 medarbejdere. Vi forsøgte i første omgang at slå koldt vand i blodet: Inklusionsmidlerne er ikke indregnet endnu sagde vi. Sent fredag i den samme uge viste det sig så, at det var de. Mandag kontaktede vi forvaltningen og spurgte om det samme gjaldt de andre skoler. Tirsdag middag fik vi så den nedslående besked at inklusionsmidlerne var indregnet alle steder bortset fra et og der skulle afskediges 9 medarbejdere Hverken Rasmus Andreassen, Charlotte Veilskov eller Henrik Rønnow som vi kontaktede samme dag kunne forklare hvorfor. Det var den situation lærerne reagerede på på generalforsamlingen den 21. marts.

I Mandags den 25. marts havde UBF ekstraordinært møde hvor man fik en orientering om situationen. Nu var inklusionsmidlerne pludselig ikke indregnet, men man meddelte at ”..skolerne er i god proces..Dertil er bare at sige at det er muligt. Men processen kommer for sent. Og de lærere der på tirsdag bliver varslet afskediget synes med garanti ikke det er en god proces. Det der irriterer kredsformanden mest er at det kunne den have været.

På UBF-mødet i mandags har man også drøftet nøgletal. Blot til orientering:  Kredsstyrelsen bruger de samme nøgletal som vi hele tiden har gjort, nemlig dem der bliver linket til fra Haderslev kommunes hjemmeside. Vi spørger: Hvis man ikke kan bruge nøgletal over sammenlignelige kommuner til at sammenligne kommunerne, hvorfor linker kommunen så til dem?

Med venlig hilsen og ønsket om en god weekend

Lars Pedersen, Kredsformand

Emner

Målgruppe