Kredsstyrelsens nyhedsbrev 26. oktober 2018

sfsafsfsafsa

Vi starter med en lidt kedelig nyhed, nemlig at vores formand Lars Pedersen er sygemeldt foreløbig i en måneds tid. Vi håber det bedste for Lars.

Dette giver lidt ekstra aktivitet på Kredskontoret, især da vi desværre har en del aktuelle personsager, som selvfølgelig har 1. prioritet i vores arbejde.

Vi er i gang med at kigge på, hvordan vi på kredsen kan konstituere os bedst muligt, herunder at foretage ekstra frikøb for at kunne holde et højt medlemsserviceniveau og interessevaretagelse for kredsens medlemmer. Vi melder ud, så snart dette er på plads.

Kredskontoret er lukket tirsdag d. 30/10 og onsdag d. 31/10, da vi er til DLF kongres i København. På kredsens hjemmeside er der et link, hvor man evt. kan følge med i, hvad der sker på kongressen.

Kredsen deltog i går i et konstruktivt fagligt klubmøde på Louiseskolen. Der efterspørges især konkrete handle- og procesplaner i forhold til, hvad der skal ske fremadrettet. Hvilke tanker/planer har Haderslev Kommune ud over at flytte økonomiske midler?

Stor usikkerhed er ikke fremmende for et godt arbejdsmiljø. Vi vil i Lærerkredsen fortsat presse på, for at der kommer konkrete planer og opfordrer til høj medinddragelse i dette arbejde.

Arbejdet med at forhandle med Haderslev kommune om en arbejdstidsaftale fortsætter også, og vi har i dag været til et konstruktivt møde med skoleledernes repræsentanter og forvaltningen.

Sæt fortsat kryds i kalenderen torsdag den 29. november kl. 18.30 hvor Haderslev Lærerkreds inviterer medlemmer med familie til hyggelig Julebanko. Se opslag på skolerne og husk tilmelding.

Haderslev Lærerkreds er på jagt efter nye lokaler. Vi er blevet opsagt i vores nuværende lejemål pr. 1/5-2019. Vi modtager gerne seriøse tips/tilbud. Og gør opmærksom på, at vi nok ikke har råd til en placering på havnefronten!

I år vil vi ikke – som tidligere år - reklamere med, at vi har skaffet alle medlemmer en ekstra times søvn i løbet af weekenden eller at I bør stille havemøblerne tilbage.

Mvh. Kredsstyrelsen

Emner

Målgruppe