Nyhedsbrev 23. november 2018

sfsafsfsafsa

Haderslev Lærerkreds har været udsat for "Fake news" og det har desværre ramt læserne af Nyhedsbrevet. I sidste uge blev vi orienteret om, at "Seniorgruppen lukkede .…". Det er heldigvis ikke tilfældet og er hermed dementeret". Onsdag den 5. december er der julefrokost for pensionistgruppen i Ridehuset. Det kommer der en særskilt reminder ud om. Derudover kommer der også et referat fra årsmødet. Nå nok om seniorerne, pensionisterne eller hvilken betegnelse de ellers ønsker!

I den forløbne uge har vi haft besøg fra "Lærernes a-kasse" på Lærerkredsen. Efter at a-kassens kontor fysisk er flyttet til Esbjerg, kommer der repræsentanter fra dem hver 14. dag og holder møde i Åbenrå, men de er ikke så ofte i dialog med os her i Haderslev eller med skolernes ledelser. Det er pt 25 ledige lærere i Haderslev kommune og i den anledning medbragte de folderen "Brug ledige lærere som vikarer". Den vil vi fra kredsens side anbefale de rekrutteringsansvarlige på skolerne at kigge i og gøre brug af.

I Det kredsforpligtende samarbejde i Syd blev en hel del af tiden brugt på dialog vedrørende den nyligt gennemførte kongres og det arbejde vi fra de sydjyske kredse bidrager med til hhv. kongressen og hovedstyrelsen. Det blev besluttet, at forarbejdet fremadrettet intensiveres, så der ikke går "Københavneri i den". Forstået på den måde at deres tilgang til medlemsinddragelse ikke nødvendigvis danner skole. I 2019 er der hovedstyrelsesvalg og i den forbindelse genopstiller vores nuværende lokale repræsentant Ulrik Nielsen fra Tønder ikke.

Lokalt har vi afholdt kredsstyrelsesmøde, hvor vi blandt meget andet besluttede, at vi igen vil lave en arbejdsmiljømåling som opfølgning på den lærerkredsen lavede for to år siden. I hører nærmere, når spørgsmålene og de tekniske forhold vedrørende målingen er klar.

Slutteligt er der ikke "Breaking news", men blot endnu en opfordring til at indsende jeres lønsedler, hvis der er lønforhold, I står uforstående overfor.

Til alle jer der har meldt jer til kommende uges finkulturelle arrangement på Favrdalskolen. Vi ses til Julebanko på torsdag. Kl. 18.30 (Der er ganske få ledige pladser)

God weekend

Jesper Skovsbøl Rasmussen

God weekend

Emner

Målgruppe