Kredsens nyhedsbrev 16. november 2018

I forbindelse med Lars Pedersens fravær fra Lærerkredsen har vi konstitueret os så Jesper Skovsbøl Rasmussen foreløbigt er formand, René Stenberg Olsen fortsætter som ene næstformand og den øvrige kredsstyrelse fortsætter som vanligt. Vi har valgt ikke at indkalde en suppleant, men har derimod fået lidt mere frikøb til kasserer og formand.

Vi har vedhæftet kredsens høringssvar som bilag til dette nyhedsbrev. De hurtige har måske allerede læst det på hjemmesiden.

I den forløbne har vi haft TR-møder med de lokale TR´ere. Det var som altid et tankevækkende møde, hvor de lokale udfordringer omhandlende blandt andet pres på arbejdsmiljøet og manglende gennemgang af opgaveoversigter satte sig spor. Hvis I stadigvæk ikke har været i dialog med jeres ledelse om opgaveoversigten bør I gøre det. Det gør vores hjælp til jer nemmere.

Vi har generelt et fint samarbejde med "Økonomi og Løn, Lønteamet", men modtager gerne lønsedler på 093@dlf.org og tjekker op på dem. Vi finder stadig penge til jer!

Tilmeldingerne strømmer ind til årets julebanko som afholdes torsdag d. 29. november kl. 18.30 i kantinen på Favrdalskolen. Husk at vi har et max. antal på 110 personer og at det er efter "først-til- mølle-princippet og hvis du ikke hører andet, er du tilmeldt. Tilmelding på 093@dlf.org med angivelse af antal voksne og antal børn. I skrivende stund er der 20 pladser.

Vi er midt i november, set ud af skråvinduet er himlen blå og vi er nogle, der er med "Tæl-skridt"

Emner

Målgruppe