Nyhedsbrev 7. december 2018

sfsafsfsafsa

Så er julemåneden over os der er 10 grader udenfor og jeg vil starte med at at sige tak til vore to opråbere fra sidste uges julebingo Egon Skou Kristensen og Karl Erik Olesen. De sørgede for at ryste posen på en måde, så gavekortene fra Haderslev Butikkerne blev fordelt (u)retfærdigt blandt de ca. 100 deltagere.

 

I går var jeg til formandsmøde i København, hvor kommissionens formand Per B Christensen fortalte om deres igangværende kortlægning, interview og skolebesøg. Han vil i alt besøge 20 skoler i 20 kommuner. Han var helt klar i spyttet, da han udtrykte, at succeskriteriet er, at KL og LC efterfølgende kan lykkes med en ny arbejdstidsaftale og derved en ny start. Jeg glæder mig til dec. 2019 når kommissionens arbejde er afsluttet!

Kommende års folketingsvalg var også på dagsordenen og i den forbindelse diskuterede vi, hvilke budskaber Danmarks Lærerforening skal sætte øverst på dagsordenen. Lur mig om ikke undervisning af høj kvalitet og uddannede lærere kommer til at stå højt.

Tak for indsendelse af jeres lønsedler. De er blevet gennemgået og har overordnet set været korrekte. På vores kommende TR-møde vil vi gennemgå et par anonymiserede lønsedler og vise, hvor der kan være fejl og hvordan "lønnens sammensætning" skal læses. Gennemgangen kræver, at der også er en korrekt udfyldt opgaveoversigt.

Tirsdag den 15. januar 2019 er der et Medlemsmøde i Kolding fra kl. 16-18.30, hvor Alexander von Oettingen vil give et oplæg om det foreløbige indhold i foreningens folkeskoleideal. Hvis du vil give dit besyv med, så kan du tilmelde dig på dlfinsite.dlf.org. Tilmeldingsfrist den 17. december.

Forårets "Konferencer for aktive medlemmer" foregår 1.-3. feb., 15.-17. marts eller 5.-7. april. Temaerne er "Gode arbejdsfællesskaber, Teknologi i undervisningen og Den professionelle stemme". Tag et par kolleger under armen og meld til. Der er et max på 7 medlemmer pr. skole og det er naturligvis gratis at deltage.

Vi har endnu engang fået nogle forespørgsler vedrørende ferie og vi vil lige præcisere, at juleferien ikke er en "ferie", så de af jer der ikke har opsparet ferie, I får jeres løn. Vi skal nok lave en reminder i forbindelse med vinterferien.

I den kommende uge er der TR-møde og jeg vil bruge søndagens skovtur til at "brygge på en takketale til dem". Jeg håber, I husker at bakke dem op, det har de i høj grad fortjent, de har nok at se til. Jeg ved de bakker op om ytringsfriheden, det har jeg hørt – hvor var det rart at Erik Schmidt endelig vandt i landsretten.

God weekend

Jesper Skovsbøl Rasmussen

Emner

Målgruppe