Nyhedsbrev 14. december 2018

Dette bliver årets sidste nyhedsbrev. Det næste vil blive udsendt i starten af januar.

Kredskontoret holder lukket fra d. 21.12.18. Vi åbner igen torsdag d. 3.1.2019 kl. 8.00. Ved behov for hjælp i juleferien kan du kontakte kredsen på 093@dlf.org og du vil få svar hurtigst muligt.

I onsdags var der møde og juleafslutning for TR´erne i Salen. Mødet omhandlede det kommende års ændringer i tildelingsmodellen, lønseddelgennemgang og det foreløbige arbejde vedrørende en arbejdstidsaftale. Derudover blev dialog vedrørende opgaveoversigter – eller mangel på samme debatteret. I årets juletale til TR´erne blev deres arbejde rost, de står meget tit i et krydspres, hvor deres rolle som bindeled mellem ledelse og medarbejdere er udfordret af, at opgaver og ressourcer ikke hænger særlig godt sammen. Forårets OK-18 forhandling og efterfølgende efterbehandling har også krævet en del af dem. Både negative billeder af en "Syltekrukke" hos kolleger og forhåbninger til "Kommissionens arbejde", har de skullet forholde sig til uden at kunne give endegyldige svar.

I 2019 er der mange tiltag, der ser ud til at blive spændende og forhåbentlig også forbedrende for folkeskolen. I Danmarks Lærerforening er "Gearet til fremtiden", "Ny start – Lad os sammen gøre en god skole bedre" og arbejdet med "Professionel kapital" nogle af de kendte, men mon ikke der dukker nye og flere op i løbet af året. I det forløbne år har lærerkredsen modtaget 112 kredsudsendelser fra DLF´s afdeling "Kommunikation & Analyse". Hvis der kommer flere i 2019, så ringer jeg 112.

Onsdag den 16. januar 2019 kl. 10-12 vil der blive afholdt et møde for alle medlemmer af fraktion 4 i Salen på Laurids Skaus Gade. Medlemmerne vil få nærmere besked enten i næste uge eller allerførst i det nye år. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Torsdag den 21. marts kl. 17.00 er der generalforsamling i Festsalen på UC-syd med efterfølgende spisning i kantinen. I vil naturligvis høre nærmere herom, men sæt allerede nu et kryds i jeres lærerkalender. Vores kalenderansvarlige og revisorsuppleant ikke at forglemme har netop været forbi kredskontoret for at gøre årets bestillinger op. Jeg hørte ham nævne et landsdækkende bestillingstal på i omegnen af 24.000 stk.

I den seneste tid har jeg været i gang med at læse en anbefalelsesværdig bog "Læringsglemsel". Den er skrevet af professor Lene Tanggaard Pedersen fra Aalborg Universitet, der i går udtalte, "Jeg ønsker en ny og mere enkel folkeskolereform. Hvis det var et laboratorium, der brændte, ville vi ikke være i tvivl om at stoppe øvelsen". Alle læsere af nyhedsbrevet ønskes.

Rigtig god juleferie Jesper Skovsbøl Rasmussen

Emner

Målgruppe