Formandens nyhedsbrev 22. september 2017

formandens nyhedsbrev (1)

Jeg skrev i sidste uges nyhedsbrev, at jeg var meget bekymret for, at skolerne igen skulle betale for, at der var et merforbrug (p.t. 12 mio. kr.) på det specialpædagogiske område. Hvis et sådant merforbrug skal dækkes inden for Børn og Familieudvalgets rammer, så vil det gå ud over de andre områder inden for Børn og Familie bl. a. skolerne.
Men i tirsdags på byrådsmødet meddelte borgmesteren, at man har til hensigt at dække merforbruget af den store kasse, sådan at det ikke går ud over bl.a. skolerne. H.P. Geil sagde, vi kan udligne det efterslæb på 16 mio. kr. som det specialpædagogiske område har, så hverken skoler eller andre kommer til at gælde for det.
Det skal byrådet have stor ros for.
Det store samtaleemne i denne uge har ellers været det fuldstændig meningsløse overfald på lærere på Sdr. Otting Skole onsdag eftermiddag. Vi må håbe, at de skyldige snart findes, og at der statueres et eksempel, sådan at ingen skal være i tvivl om, at det er fuldstændig uacceptabelt at overfalde offentlige ansatte, mens de udfører deres arbejde. Heldigvis tacklede lærere, pædagoger, ledelse og forvaltningen situationen med stor fornuft og heldigvis foregik episoden, mens eleverne havde undervisning.
Jeg udtaler i dag i Jydske Vestkysten, at vi vil have en folkeskole, der er åben. Det er vi vant til i Danmark. Vi skal ikke have vagtfolk og lign., men selvfølgelig giver sådan en oplevelse stof til eftertanke og det er nok klogt at justere nogle procedurer.
Kommunalvalget 21. november nærmer sig og Haderslev Lærerkreds planlægger at afholde et valgmøde med folkeskolen som tema onsdag d. 15. november kl. 16 til 18 i mødesalen på Laurids Skausgade 12. Partierne bliver inviteret og vi håber på stort fremmøde. Nærmere om arrangementet senere.
Det er jævndøgn i dag. Fra i morgen bliver den mørke tid af døgnet længere end den lyse. Men heldigvis sover vi da i en stor del af den mørke tid.
God weekend
Bent Hansen

Emner

Målgruppe