Haderslev Lærerkreds Referater fra diverse møder

Fællesråd

Der er pt ingen tilgængelige referater fra Fællesrådsmøderne. Struktur og rammer for afholdes er beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt.