Haderslev Lærerkreds Generalforsamling

Generalforsamling 2020

Invitation til 100-års jubilæumsfest Haderslev Lærerkreds

Der er valg til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2020 til 31.3.2022.

Vedlagte opslagt fortæller om proceduren, hvis man er interesseret i at stille op til kredsstyrelsen. Der er svarfrist 31. januar 2020.

Opslag vedr. kandidater - klik her

Generalforsamling fredag d. 20. marts 2020. kl. 17.00 i Festsalen på UC Syd, Lembckesvej i Haderslev. Der er 100-års jubilæumsfest efter generalforsamlingen, forventet starttid ca. 19.30.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Foreløbig dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Beretning.

4. Regnskaber. a. Årsregnskab. b. Regnskab for kredsens Særlige Fond. 5. Indkomne forslag.

6. Fastsættelse af ydelser til kredsstyrelsesmedlemmer m.fl.

7. Budget og fastsættelse af kredskontingent.

8. Valg, jf. vedtægternes §§ 9 og 11.

9. Eventuelt.

Indkomne forslag skal være formand Lars Pedersen i hænde senest tirsdag den 10. marts 2020 på lap@dlf.org